• alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • Čung jüan čchi-kung

  Staroveké umenie uzdravovania a duchovného rozvoja. Donedávna patrilo k tajným náukám starej Číny. Objavujme svoj skrytý potenciál a schopnosti nášho organizmu.

  Čítaj o tom viac
 • Kurzy a pravidelné cvičenia

  Výuka jednotlivých stupňov po celom Slovensku. Vyberme si svoj termín a naučme sa nové zaujímavé cvičenia, ktoré môžeme praktikovať doma a pravidelných skupinových cvičeniach.

   Čítaj o tom viac

 • Image medicine

  Vedný odbor založený na obrazovom myslení. Liečebný systém školy Čung jüan čchi-kung, ktorý nás naučí liečiť seba a našich blízkych.

   Čítaj o tom viac
 • Inštitút Kundawell

  Výskumný inštitút zameraný na liečenie chronických, zložitých a nevyliečiteľných ochorení z pohľadu klasickej medicíny. Priestor na naše vzdelávanie a osobný rozvoj.

  Čítaj o tom viac

Pripoj sa k našej komunite ZYQ a objavuj s nami najstaršie cvičebné metódy pre harmóniu tvojho tela, pocitov či mysle a nájdi strednú cestu vo svojom živote v umení ozdravovania a duchovného tréningu.

3 dôvody prečo je ten správny čas

Zdravie

Získaš energiu, ktorú využiješ pre zlepšenie vlastného zdravia a neskôr zdravia druhých. Pravidelným cvičením získa tvoje telo pružnosť, je uvoľnené.

Šťastie

Stráca sa emocionálne napätie a stres. Naučíš sa utíšiť myseľ a telo. V stave ticha si dokonale oddýchneš. Tvoje pocity sa dostanú do prirodzenej rovnováhy šťastia.

Múdrosť

Stav hlbokého pokoja ti umožní vidieť, čo bežne nevidíš, počuť, čo bežne nepočuješ. Stávaš sa viac kreatívny a vieš úspešne vyriešiť akúkoľvek situáciu.

Hlavná stránka

alt-icon

Cvičenie

Systém Čung jüan čchi kung / Zhong Yuan Qigong patrí medzi najstaršie a najkomplexnejšie školy čchi kungu / qigong v Číne, pochádza z oblasti Šaolinu a jej vek sa odhaduje na viac ako 7 000 rokov. Integruje prvky pôvodných šamanských metód s neskôr rozvinutým taoizmom a budhizmom. Pozostáva z piatich stupňov.

Stupne sebarozvoja

 1. Spodný tan-tchien – stav uvoľnenia
 2. Stredný tan-tchien – stav utíšenia
 3. Horný tan-tchien – stav pauzy / hlbokého ticha
 4. Priame spojenie
 5. Tri úrovne rozvoja duše

Čítaj o Čung jüan čchi kung...

 

Liečenie

Mnohí ľudia v západnom svete už vedia čo to o tradičnej čínskej medicíne a liečení pomocou akupunktúry, fytoterapie (byliniek) či masáží, menej známe je to, že aj cvičenie čchi kung / qigong je súčasťou čínskej liečiteľskej tradície a v skutočnosti najstaršou metódou liečenia v Číne. Na základe poznatkov, získaných práve prostredníctvom cvičenia, sa rozvinulo lepšie pochopenie ľudskej bytosti a jej troch súčastí - tela, energie a ducha. Nesporná výhoda cvičenia je v tom, že ho každý môže praktikovať sám, v pohodlí svojho vlastného domova.

Stupne liečenie pomocou čchi kungu / Qigong  Image Medicine

 1. Diagnostika energie a liečenie rukami
 2. Diagnostika symptómov a liečenie telom
 3. Diagnostika príčiny a liečenie tretím okom

Čítaj Imagine medicine...

alt-icon 

retretat

 

The excellent teacher Mrs Tamara  Martynovová is the co-author of the ZYQ books and teaching materials and one of the first students of Master Xu Mingtang. She is a very precise teacher and her events are full of energy, knowledge, inspiration and a phenomenon towards motivating oneself for further practice and development. Based on her high precision in teaching Master Xu Mingtang assigned to her to teach and asses the new instructors of 1st to 3rd level of ZYQ.

Mrs Tamara accepted our invitation and after 5years will again lead a 6day retreat and for the first time also an Instructor Seminar in Slovakia.

Lectures will be held in Russian, translated to Slovak, Hungarian and possibly offline in the group to small number of participants to English.


 

 

retretat

 

Dátum: 24. – 26. január 2020

Miesto konania: Gaia centrum, A. Kmeťa 1, ŽILINA  010 01

Inštruktor Martin Jura – čínskej Image Medicine a sa venuje od roku 2012, je držiteľom certifikátu terapeuta ČIM 2.stupňa, pravidelne sa zúčastňuje intenzívnych seminárov čínskej Image Medicine vedených Veľmajstrom Xu Mingtangom v Inštitúte Kundawell v Pekingu a iných krajinách. 

Čínska Image Medicine je staroveká medicína, ktorá bola prvou medicínskou školou v histórii čínskej medicíny – „Škola Bian Que (Pien Čchüe)“, založená významným čínskym lekárom Bian Que (407-310 pr.n.l.). Jej história spadá do obdobia Bojujúcich štátov a dynastií Qin (Čchin) a Han (Chan) (5. stor. pred n. l. – 3. stor. n .l.), kedy dosiahla najväčší rozmach a slávu.

Táto súčasná moderná veda pozostáva z troch častí: teoretické základy, systém diagnostiky a systém liečby. Reprezentuje nový vedný odbor pôvodnej školy Bian Que, aktívne sa rozvíja v mnohých krajinách, jej metódy sú hlavným nástrojom diagnostiky a liečby v Pekinskom medicínsko-výskumnom inštitúte Kundawell.

Program obsahuje teoretickú časť, poznatky z energetickej medicíny, praktické návody a cvičenia na rozvoj schopností k diagnostike a liečeniu…

 

retretat

 

Milí priatelia, čchi-kungisti a sympatizanti systému Čung-jüan čchi-kung / Zhong Yuan Qigong, reprezentovaného Veľmajstrom Xu Mingtang-om,

radi by sme Vás informovali, že v roku 2019 sme zaregistrovali naše občianskej združenie ako prijímateľa 2 % z daní na rok 2020. V tomto roku tak máte možnosť prispieť na rozvoj činnosti Slovenskej asociácie ZYQ (Zhong Yuan Qigong) a venovať nám percentá zo svojich daní. Tieto finančné prostriedky budú použité na podporu Čung-jüan čchi-kungu v našom regióne, na edičnú a osvetovú činnosť, rozširovanie cvičebných/meditačných miest tak, aby sa toto prastaré umenie rozvoja človeka mohlo dostať k čo najväčšiemu počtu ľudí a pomáhať tým, ktorí to chcú a potrebujú.

retretat

 

Vynikajúca zahraničná lektorka Tamara  Martynovová je spoluautorkou a autorkou kníh a učebných materiálov o Čung-jüan čchi-kungu /Zhong Yuan Qigong, ktoré vyšli aj v slovenskom jazyku, je jednou z prvých študentov Majstra Xu Mingtang, sprevádzala ho na mnohých seminároch a retreatoch, aj tých v čínskom Šaoline, ktoré väčšinou aj tlmočila. Je veľmi precíznou učiteľkou, jej akcie sú plné energie, vedomostí a inšpirácie, sú vždy silným zážitkom a motiváciou k cvičeniu a ďalšiemu rozvoju. Pre jej vysokú odbornosť a skúsenosti ju Majster poveril aj výukou a preskúšavaním nových inštruktorov 1.-3.stupňa ZYQ.

Pani Tamara prijala opäť naše pozvanie a po piatich rokoch bude u nás viesť 6-dňový intenzívny retreat a prvýkrát na Slovensku inštruktorský seminár. Prednášky budú v ruštine, tlmočené do slovenčiny.