Novinky

Plán akcií s Veľmajstrom Xu Mingtang-om v Kyjeve September 2019

retretat

Deviata medzinárodná konferencia čínskej Image Medicine a Tradičnej čínskej medicíny   21.-22. september

Pozývame všetkých cvičencov Čung-juan čchi-kungu, záujemcov a sympatizantov čínskej Image Medicine, ale aj zdravotníckych pracovníkov a širokú verejnosť na 9.ročník medzinárodnej konferencie, ktorej sa môžete zúčastniť ako vystupujúci, účastník workshopu alebo poslucháč. Súčasťou konferencie bude aj diskusia za okrúhlym stolom.

Мiesto konania:
Hotel Rus (konferenčná sála)

Adresa: 01601 Kyjev, ulica Hospitalna 4

Cena a podmienky platby:
Účastnícky poplatok pre všetkých, aj vystupujúcich je 780 hrivien pre občanov Ukrajiny, pre zahraničných účastníkov = 30 Eur. V prípade zmeny kurzu Eur sa v hrivnách platí na základe výmenného kurzu predaja valút Privat banky Ukrajiny.

 

Po skončení konferencie sa uskutoční slávnostný banket, na ktorom bude prítomný aj Veľmajster Xu Mingtang. Cena za účasť na bankete je 1100 hrivien alebo 35 Eur.

 

Pozvaní hostia na základe pozvánky so svojim menom majú vstup voľný.

 

Registrácia na konferenciu  

Vyplňte registračný formulár tu

Na emailovú adresu, ktorú uvediete v registračnom formulári vám príde odpoveď, že ste vyplnili formulár – táto odpoveď je potvrdením vašej registrácie. Poplatok bude možné zaplatiť od 1.júna 2019.

Spôsoby platby: Po uhradení poplatku vám bude zaslaná vstupenka s vaším menom.

Predbežná informácia pre vystupujúcich

Všetky prednášky je potrebné v konečnej podobe zaslať najneskôr 1.augusta 2019 (adresa pre zaslanie a požiadavky budú uverejnené neskôr). Žiadame záujemcov o vedenie workshopov, aby nám tézy workshopu poslali tiež do 1.augusta 2019. 

Pred začiatkom konferencie bude vydaný katalóg prednášok. 

 

Organizátor:
Ukrajinská asociácia čínskej Image Medicine. Predseda: Letiagin Dmitrij,

Tel./Viber: +38067 408 4178; e-mail: ukrcim108@gmail.com

 

Мini retreat  18. – 20. september 2019

Čas a miesto konania
Začiatok akcie: 18.september 2019 o 10:00 h.

Мiesto konania:
Kyjevský Dom Kino

Adresa: Kyjev, ulica Saksahanskoho 6

 

Podmienky pre účastníkov retreatu
Účastníci retreatu musia mať absolvované minimálne dva stupne Čung-juan čchi-kungu /ZYQ u certifikovaného inštruktora minimálne dva mesiace pred retreatom (to znamená, 2.stupeň by mali absolvovať najneskôr 18.7.2019). V prípade, ak budú voľné miesta, je možné výnimočne povoliť účasť aj cvičencom, ktorí majú absolvovaný len 1.stupeň (tak isto, absolvovaný najneskôr 18.7.2019).  

Na retreat je nevyhnutné dopredu sa zaregistrovať.

Registrácia na mini retreat

Pre záujemcov, ktorí majú absolvované minimálne dva stupne ZYQ, registrácia je možná do 15.7.2019.  

Vyplňte registračný formulár tu

Na emailovú adresu, ktorú uvediete v registračnom formulári vám príde odpoveď, že ste vyplnili formulár – táto odpoveď je potvrdením vašej registrácie. Poplatok bude možné zaplatiť od 1.júna 2019.  

V prípade, ak zostanú voľné miesta, od 16.7. do 1.8.2019 bude predĺžená možnosť registrácie a platby pre tých cvičencov, ktorí majú absolvovaný len 1.stupeň (a absolvovali ho najneskôr 18.7.2019). Upozorňujeme na situáciu, že miesta sa môžu zaplniť už aj pred 15.7.2019. V takom prípade bude registrácia ukončená, o čom budeme informovať na stránke.

Do pozornosti!
Prihlášky, ktoré pošlete po termíne, budú na čakacej listine, a budú vybavené len v prípade, že niekto, kto sa zaregistroval, neuhradil poplatok za seminár. Prosíme vás vykonať úhradu až po potvrdení registrácie, vyhnete sa tak nepríjemnej situácii (nebude vám umožnený vstup do sály, a uhradená suma nebude vrátená). 

Cena a podmienky platby:
Cena mini retreatu je 5000 hrivien pre občanov Ukrajiny, pre zahraničných účastníkov = 160 Eur. V prípade zmeny kurzu Eur sa v hrivnách platí na základe výmenného kurzu predaja valút Privat banky Ukrajiny.

Platbu je možné vykonať až po potvrdení vašej registrácie, ktorú dostanete na email, ktorý ste uviedli pri registrácii. Keď nám príde vaša platba, pošleme vám vstupenku s menom, kde bude označené číslo sedadla v sále.

Posledný termín úhrady retreatu je 5.september. Ak ste sa zaregistrovali, ale do tohto termínu ste neuhradili účastnícky poplatok, vaša registrácia sa zruší a vaše miesto dostane iný účastník.

Pri vchode do sály je potrebné preukázať sa potvrdením o absolvovanom seminári Čung-juan čchi-kungu. Toto potvrdenie je potrebné ukázať aj pri platbe v ofise.

Ak ste platbu vykonali, ale na akcii sa nezúčastníte, v prípade, že ste o tomto informovali organizátorov najneskôr 3 dni pred začiatkom akcie, celá suma vám bude vrátená, bude znížená len o výšku bankových poplatkov.

 

Seminár čínskej Image Medicine, prvá časť „Energetická medicína“   23. – 24. september 2019

Začiatok seminára: 23.september 2019 o 10:00 h, dĺžka výuky: 2 dni po 8 hodín denne.

Мiesto konania:
Hotel Rus (konferenčná sála)

Adresa: 01601 Kyjev, ulica Hospitalna 4

Podmienky pre účastníkov seminára
Účastníci musia mať absolvovaný minimálne prvý stupeň Čung-juan čchi-kungu /ZYQ u certifikovaného inštruktora. Výnimka platí pre zdravotníckych pracovníkov a im podobné profesie. 

Na seminár je potrebné dopredu sa zaregistrovať.

Registrácia na seminár

Registrácia je možná od 15.5.2019 do naplnenia kapacity sály.  

Vyplňte registračný formulár tu

Na emailovú adresu, ktorú uvediete v registračnom formulári vám príde odpoveď, že ste vyplnili formulár – táto odpoveď je potvrdením vašej registrácie. Poplatok bude možné zaplatiť od 1.júna 2019. Keď nám príde vaša platba, pošleme vám vstupenku s menom. Informácia o zaplnení sály bude uverejňovaná na stránke. 

Cena a podmienky platby:
Cena seminára je 7150 hrivien pre občanov Ukrajiny, pre zahraničných účastníkov = 230 Eur. Cena pre tých účastníkov, ktorí sú držiteľmi Certifikátu Image Medicine z Inštitútu Kundawell v Pekingu, je 5000 hrivien (pre občanov Ukrajiny) a 160 Eur pre zahraničných účastníkov. V prípade zmeny kurzu Eur sa v hrivnách platí na základe výmenného kurzu predaja valút Privat banky Ukrajiny.

Platbu je možné vykonať až po potvrdení vašej registrácie, po termíne 1.jún 2019. 

Pri vchode do sály je potrebné preukázať sa potvrdením o absolvovanom seminári Čung-juan čchi-kungu, certifikátom Image Medicine z Inštitútu Kundawell (alebo jeho fotokópiou), prípadne iným hodnoverným dokladom.

Ubytovanie

Organizátori pre účastníkov akcií nezabezpečujú ubytovanie. Možnosti ubytovania budú ponúknuté až po tom, ako bude miesto konania akcií od 18.-24. septembra 2019 skonzultované a potvrdené Majstrom.

Kontakty:
Tel./Viber: +38067 507 2885; e-mail: qigong@kiev.relc.com – Martynovová Tamara
Tel./Viber: +38067 408 4178; e-mail: seminarkiev108@gmail.com – Letiagin Dmitrij

Spôsob platby pre účastníkov zo zahraničia

Všetci zahraniční účastníci akcií (netýka sa to občanov Ukrajiny), ktorí nemajú možnosť uhradiť poplatok prostredníctvom bankového prevodu, môžu ako garanciu svojej účasti poslať kópiu zakúpeného lístka (letenka, lístok na vlak atď...) na email: seminarkiev108@gmail.com alebo cez Viber, WhatsApp +380674084178. Ako odpoveď na váš email vám pošleme registračné číslo, na základe ktorého zaplatíte účastnícky poplatok priamo na mieste, kde vám bude vydaná vstupenka na akciu. Prípadne sa poraďte s kontaktnou osobou pre SR: Andrea Vlčková, email: anjie169@gmail.com, tel: 0905611991