Novinky

Intenzívny seminár čínskej Image Medicine v Inštitúte Kundawell

retretat

Dátum: 14. december 2019  - 11. január 2020

Pekinský medicínsky výskumný inštitút Kundawell vás pozýva na seminár čínskej Image Medicine. Táto staroveká medicína bola prvou medicínskou školou v histórii čínskej medicíny – „Škola Bian Que (Pien Čchüe)“, založená významným čínskym lekárom Bian Que (407-310 pr.n.l.).

V rámci tohto obdobia bude prebiehať základný intenzívny seminár pre budúcich terapeutov IM – od 14.12.2019 do 11.1.2020 a seminár pre existujúcich terapeutov IM – od 28.12.2019 do 11.1.2019.

♣♣♣ S radosťou vám oznamujeme, že tento zimný základný intenzívny seminár čínskej IM bude Inštitút Kundawell realizovať spolu s Univerzitou Stradins v Rige. Účastníci tohto seminára budú mať možnosť získať certifikát od akreditovanej univerzity, že absolvovali seminár čínskej Image Medicine, ktorá je už uznaná za oficiálnu liečebnú metódu v krajine Európskej únie. Je potrebné, aby sa záujemci o získanie tohto druhu certifikátu prihlásili. Táto možnosť bude dostupná pri vytvorení skupiny s dostatočným množstvom záujemcov.

PRVÁ  SKUPINA

Počas seminára získate možnosť

 • naučiť sa diagnostikovať rôzne ochorenia pomocou Image Medicine a TČM,
 • naučiť sa liečiť často sa vyskytujúce ochorenia pomocou Image Medicine a TČM,
 • získať výnimočnú praktickú skúsenosť tým,  že ako študenti budete môcť byť prítomní pri diagnostike a liečení špecialistov liečebného oddelenia Inštitútu Kundawell.

Absolventi seminára získajú:

 • Certifikát Inštitútu Kundawell o absolvovaní mesačného vzdelávacieho seminára Image Medicine.
 • Certifikát výskumného pracovníka Pekinského a Amerického medicínsko výskumného Inštitútu Kundawell.
 • Medzinárodný certifikát odborného terapeuta Image Medicine (odborník 5.úrovne).
 • Certifikát TČM Univerzity Stradins v Rige (na základe žiadosti, za osobitný poplatok, pozri nižšie v časti poplatky)

 

PROGRAM  VÝUČBY

Časť: Čínska Image Medicine

 • Diagnostika ochorení ●Liečenie pomocou čínskej Image Medicine ●Tréning na rozvoj schopností diagnostiky a liečenia ●Praktické využitie tréningu diagnostiky a liečenia ●Špecifiká práce terapeuta Image Medicine ●Skúška naučeného materiálu (teória a prax)

Vyučujúci: Xu Mingtang, Smirnova Olga, Fogel Tatiana, Krylova Jekaterina, Rubanenko Sergej. Inštruktori: Stepanov Alexej, Elvina

Časť: Tradičná čínska medicína

 • Teória energetických kanálov a bodov ●Diagnostika a liečenie rôznych ochorení pomocou TČM ●Teória a prax akupresúry ●Bankovanie v TČM ●Spôsob „guasha“ (škrabanie kože) ●Liečebné moxovanie ● Skúška naučeného materiálu (teória a prax)

Vyučujúci: Li Jun, Krylova Jekaterina, Zhang Zihui

Časť: Základy klinickej medicíny

 • Krátky prehľad anatómie a fyziológie a ich vzťahov s čínskou medicínou ● Núdzové stavy v klinickej medicíne a základy prvej pomoci

Vyučujúci: Edgars Vasilevskis, Zane Jaunberga

CENA:

Pre účastníkov seminárov čínskej IM a cvičencov ZYQ

- 20 000 čínskych juanov.*

- 23 000 čínskych juanov (zahŕňa poplatok za certifikát TČM Univerzity Stradins v Rige)

 

Ak ste už absolvovali základný seminár čínskej IM, ale chcete si ho zopakovať

- 15 000 čínskych juanov.*

- 17 250 čínskych juanov (zahŕňa poplatok za certifikát TČM Univerzity Stradins v Rige)

 

Pre všetkých ostatných záujemcov

- 34 700 čínskych juanov.*

- 39 905 čínskych juanov (zahŕňa poplatok za certifikát TČM Univerzity Stradins v Rige)

 

* Cena zahŕňa teoretickú a praktickú časť výučby, meditácie, stravu počas vyučovacích dní, organizované mimoštudijné aktivity

Platba sa prijíma v hotovosti v čínskych juanoch, USD alebo v Eur na základe výmenného kurzu v deň príchodu. Úhradu je možné vykonať aj platobnou kartou alebo bankovým prevodom na účet Inštitútu.  

 

DRUHÁ  SKUPINA

Profesor Xu Mingtang pozýva na seminár nielen začínajúcich, ale aj terapeutov čínskej IM s praxou, ktorí    ●chcú zvýšiť svoju profesionálnu úroveň  ● chcú získať novú úroveň schopností ● vlastnia medzinárodný certifikát terapeuta IM minimálne 5.úrovne vydaný Inštitútom Kundawell  

Zvýšenie úrovne terapeuta čínskej Image Medicine. Ak chce terapeut čínskej Image Medicine zvýšiť svoju profesionálnu úroveň, je potrebné na danom seminári v Inštitúte Kundawell obhájiť kvalifikačnú prácu ohľadne úspešnej liečby pomocou IM na príklade troch pacientov, pričom prax práce s čínskou Image Medicine musí byť minimálne jednoročná. Dĺžka vašej prednášky je maximálne 20 minút. Prednáška musí byť spracovaná v súlade s požiadavkami a formulárom na spracovanie úspešne vyliečených prípadov!  Pri žiadosti o zvýšenie profesionálnej úrovne sa prihliada na vaše vystúpenia na medzinárodných konferenciách čínskej Image Medicine, prípadne na tematické publikácie.

Vyučujúci: Xu Mingtang, Smirnova Olga, Fogel Tatiana, Inštruktori: Stepanov Alexej, Elvina

CENA:

- 10 000 čínskych juanov.*

- 11 500 čínskych juanov (zahŕňa poplatok za certifikát TČM Univerzity Stradins v Rige)

 

* Cena zahŕňa teoretickú a praktickú časť výučby, meditácie, stravu počas vyučovacích dní, organizované mimoštudijné aktivity

Platba sa prijíma v hotovosti v čínskych juanoch, USD alebo v Eur na základe výmenného kurzu v deň príchodu. Úhradu je možné vykonať aj platobnou kartou alebo bankovým prevodom na účet Inštitútu.  

____________________

UBYTOVANIE

-nie je súčasťou uvedených cien. Inštitút Kundawell vám pomôže pri rezervácii ubytovania so zľavnenými cenami v Hoteli Botai.

 

STRAVA

- pre študentov je počas vyučovacích dní zabezpečený obed priamo v Inštitúte, ktorý je súčasťou ceny za seminár. V Kundawell je možné za osobitný príplatok objednať raňajky a večeru, suma sa platí pri príchode za celú dobu pobytu.

 

INÉ AKTIVITY organizované pre účastníkov seminára

 • oslava Nového roku
 • výlet po kultúrnom centre Pekingu
 • výlet do budhistických a taoistických chrámov
 • návšteva cirkusového predstavenia
 • čajová ceremónia
 • návšteva reštaurácie „Pekinská kačka“

Doplnkové služby: možnosť objednania sa na procedúry akupunktúry, bankovania, masáží, moxovania, spa, Počas výučby majú študenti Kundawell zľavu 20% na procedúry u všetkých špecialistov Kundawell, (okrem procedúr u prof. Xu Mingtanga).

 

REGISTRÁCIA

Príjem prihlášok na prvú skupinu: do 1. decembra 2019.

Príjem prihlášok na druhú skupinu: do 15. decembra 2019.

Do pozornosti: Počet miest je obmedzený.

Zaregistrovať sa môžete tu

Letenka nie je súčasťou ceny seminára. Na príchod do Číny je potrebné vybaviť vízum typu L, F alebo M na obdobie minimálne 30 dní. Inštitút pomôže účastníkom zarezervovať hotel a pošle emailom potvrdenie z hotela na vybavenie víza. Skontrolujte si, či dĺžka víza pokryje váš plánovaný pobyt v Číne.