Novinky

Xu Mingtang -1. stupeň Zhong Yuan Qigong, 5.- 10. apríla 2020

retretat

Výnimočná príležitosť

Seminár 1.stupňa Čung-jüan čchi-kungu / ZYQ s Majstrom Xu Mingtang

Viac ako 6 rokov (!) Majster nevyučoval 1.stupeň ZYQ. Teraz sa naskytá jedinečná príležitosť učiť sa priamo od Majstra Xu, nositeľa tejto línie.

More than 6 years (!) Master did not hold seminars on the 1st level of Zhong yuan Qigong. Now there is a unique opportunity to learn directly from Master, the bearer of the tradition.

Dátum: 5.-10.apríl 2020 o 9,00 hod (stredoeurópskeho času)

Počet dní: 6 dní teórie a praxe

Formát: online čchi-kung seminár pre všetkých

Časový harmonogram: každý deň, 2 hodiny denne

Začiatok: 5. apríl o 9 hod (stredoeurópskeho času)

12 hodín teórie a praxe s celosvetovo známym Veľmajstrom čchi-kungu

 

Kto je Xu Mingtang

Majster čchi-kungu, profesor Tradičnej čínskej medicíny, od roku 1991 vyučuje Čung-jüan čchi-kung po celom svete, jeho študenti pochádzajú z viac ako 50 krajín.

Je hlavným predstaviteľom systému Čung-jüan čchi-kung, zakladateľom moderného vedného odboru čínskej Image Medicine (ČIM), ktorá má korene v starovekej čínskej medicíne, je považovaná za čínsky národný poklad, populárna a známa v mnohých krajinách a regiónoch.

Je zakladateľom a riaditeľom Medicínsko-výskumného inštitútu Kundawell v Pekingu.

Od roku 1998 každoročne osobne vedie intenzívne tréningy pre pokročilých cvičencov čchi-kungu v čínskom Šaoline.

Jeho aktuálnym živým projektom je výstavba Medzinárodného kultúrneho centra BIGUAN v Kyjeve.

PODMIENKY  ÚČASTI

Účastníci seminára môžu darovať (odporúčanú) čiastku

  • 50 Eur a viac za celý seminár
  • Môžete sa zaregistrovať aj na čiastočnú účasť, kde za 1 deň účasti odporúčame 18 Eur

Účastníci môžu darovať aj väčšiu čiastku, zo srdca, v závislosti od ich možností, všetko bude použité výlučne na výstavbu BIGUAN centra. 

 

Tento seminár dáva každému príležitosť naučiť sa základné princípy a postoje, ale aj pochopiť jednotlivé nástroje starodávnej praxe od jedného z veľkých Učiteľov a praktikantov našej doby!

 

Aby ste sa mohli pripojiť k semináru, prosíme vás uhradiť charitatívnu čiastku v rôznych menách:

 

-EUR: 1 deň 18 Eur, celý seminár 50 Eur (alebo viac podľa želania)

-USD: 1 deň 20 USD, celý seminár 55 USD (alebo viac podľa želania)

-RUB: 1 deň 1500 rubľov, celý seminár 4300 (alebo viac podľa želania)

-UAH: 1 deň 500 UAH, celý seminár 1500 UAH (alebo viac podľa želania)

 

Pri registrácii postupujte nasledovne:

1. Uhraďte charitatívnu čiastku pomocou ikony DONATE na
 

https://www.zyq108.com/content/rekvizity

alebo na nasl. linku:

https://www.liqpay.ua/uk/checkout/card/i14485975385

V časti Description payment prosím k slovu Donation doplňte svoje meno a priezvisko

Uskutočnite platbu a zapíšte si vygenerované ID.

2. Vyplňte nasledovný formulár:

https://cutt.ly/GtYFppq

V časti Choose the method that is convenient for you to make charitable contributions zvoľte spodnú možnosť iné a doplňte dátum platby, vygenerované ID, meno a priezvisko

Odošlite formulár a následne obdržíte potvrdzujúci email o zaregistrovaní sa.