Novinky

Online seminár prvého stupňa ZYQ

retretat

Milí priatelia, cvičenci a sympatizanti Čung-jüan čchi-kungu (ZYQ),

- v dňoch 5. – 10. apríla 2020 sa konal historicky prvý online seminár prvého stupňa ZYQ, ktorý viedol Veľmajster Xu Mingtang osobne. Seminár online sledovalo niekoľko tisíc účastníkov z 36 krajín a bol tlmočený do piatich jazykov.

S láskavým súhlasom Majstra Xu Mingtanga poskytujeme záznam seminára širokej verejnosti.

Na uvedených youtube linkách je seminár dostupný, avšak iba v angličtine a ruštine.     

(05.04.2020) https://youtu.be/ys9DI7EVT-8
 (06.04.2020) https://youtu.be/N6FQegoorlo
 (07.04.2020) https://youtu.be/xhBshUWNnvE
 (08.04.2020) https://youtu.be/IFdupbDw8SE
 (09.04.2020) https://youtu.be/13rX2dAUjkA
 (10.04.2020) https://youtu.be/G0TWc1oT84o

Cvičenci sa môžu pridať do skupiny WhatsApp Online Teaching, ktoré existujú v jazyku anglickom, ruskom maďarskom, slovenskom, ukrajinskom