Novinky

ZYQ inštruktorský seminár online pre anglicky hovoriacich záujemcov Február 2022

retretat

 

 1. Kontakt:

Telefón/Viber/WhatsApp +38 067 408 4178 Letiagin Dmitrij , E-mail  LDS898@gmail.com  

                                   +38 067 507 2885 Martynova Tamara, E-mail  timartynova@gmail.com

Novinka! V posledných rokoch sa u záujemcov o Certifikát inštruktora objavuje tendencia nedostatočnej prípravy a zvládnutia vyžadovaného materiálu, najmä v prvej fáze, ako aj často nesprávne vykonávanie mnohých cvičení. Preto je potrebné namiesto  techniky a technológie výučby väčšinu času venovať opravovaniu chýb. Tento fakt výrazne predlžuje trvanie seminára a jeho informačný objem. V konečnom dôsledku nie všetci poslucháči si zvládnu zafixovať správne prevedenie cvičení, pretože oprava a preškolenie si vždy vyžaduje viac času a úsilia než správne učenie cvičení na prvýkrát.

 

 

V tejto súvislosti bude inštruktorský seminár prebiehať v dvoch etapách:  

 1. etapa - podrobné zopakovanie teórie a dôraz na správne prevedenie VŠETKÝCH cvičení 1. stupňa.
 2. etapa – štúdium samotnej technológie výučby 1. stupňa.

Prvej etapy sa môže zúčastniť každý, kto absolvoval 1. stupeň u certifikovaného inštruktora. Druhej etapy sa zúčastnia len tí, ktorí sa plánujú stať inštruktorom pre daný stupeň a budú robiť skúšky.

 

 1. Podmienky potrebné na získanie inštruktorského certifikátu

Pre 1.stupeň: • Od momentu absolvovania seminára 1. stupňa musia uplynúť minimálne 2 roky. • Je potrebné mať absolvované 4 stupne ZYQ (preukázať sa osvedčením o absolvovaní), pričom ideálne je, ak záujemca absolvoval 1.stupeň viackrát, a u viacerých inštruktorov.  Ak ste niektoré stupne absolvovali iba online, potom je nevyhnutné absolvovať ešte aj podrobný kurz daného stupňa (pozri rozvrh pre 2. a 3. stupeň). • Účastník musí byť schopný správne cvičiť a vysvetliť VŠETKY cviky popísané v knihe „Čung-Jüan Čchi-kung, prvý stupeň vzostupu“,  vydanej po roku 2008. Správne prevedenie cvikov jednotlivých stupňov vykonávaných Majstrom je možné pozrieť a stiahnuť z YouTube. • Úspešne urobiť skúšku.

 

 1. Program seminára
 2. etapa: 1. Podrobný a rozšírený tréning VŠETKÝCH cvičení opísaných v knihe 1.stupňa, vrátane diagnostiky a liečenia. 2. Analýza základných teoretických ustanovení týkajúcich sa tohto stupňa. Diskusia o možných javoch/fenoménoch. 3. Skúška pozostávajúca z jednotlivých cvičení (len pre tých, ktorí sa plánujú stať inštruktorom).
 3. etapa: 1. Prehľad všetkých cvičení daného stupňa. 2. Možnosť opravnej skúšky z cvičení - v prípade, že ste v 1.etape skúšku neurobili. 3. Spôsoby formovania priestoru a pomoci poslucháčom. 4. Bezpečnostné opatrenia pre študentov a inštruktora. 5. Tréning možných spôsobov ukážok existencie čchi. 6. Technológia a technika ako vyučovať/ viesť seminár pre poslucháčov. 7. Hlavná mantra ZYQ. 8. Ako zostaviť program pravidelných cvičení. 9. Absolvovanie skúšky.
 4. Časový harmonogram inštruktorského seminára pre 1. stupeň: (uvedený čas predstavuje náš/SK SEČ zimný čas)
 5. etapa :
 6. február 2022: od 17.00 do 20.00 h;
 7. - 6. február 2022: od 12.00 do 18.00 (alebo 20.00). Prestávka 14:30 - 15:30 h.
 8. etapa :
 9. - 11. február 2022: od 17.00 do 20.00 h.
 10. február 2022: od 12.00 do 19.00. Prestávka 15.00 - 16.00 h.

 

 1. Cena seminára
 2. etapa 90 Eur (ak budete robiť skúšky), 70 Eur (bez skúšok),
 3. etapa 60 Eur

Pre inštruktorov je zľava 50%

 

 

Ak sa chcete stať inštruktorom pre druhý a tretí stupeň

 

 1. Pre koho je seminár určený: • Pre tých, ktorí sa chcú stať inštruktorom druhého alebo tretieho stupňa; • Pre tých, ktorí sa chcú stať inštruktorom prvého stupňa, ale druhý a/alebo tretí stupeň absolvovali iba online; • Pre tých, ktorí chcú len hlbšie porozumieť zmyslu cvičenia, ale neplánujú vyučovať, ani získať Inštruktorský certifikát. V tomto prípade sa môže záujemca zúčastniť seminára len ohľadom toho stupňa, ktorý predtým už sám absolvoval s certifikovaným inštruktorom.
 2. Podmienky potrebné na získanie inštruktorského certifikátu

Pre 2. a 3. stupeň: ● Je potrebné, aby od času svojej registrácie ako inštruktora prvého alebo druhého stupňa na stránke prešli minimálne dva roky, aby odučil minimálne 10 seminárov tak, aby boli povinne zverejnené na centrálnej stránke ZYQ, a zároveň, aby mal odučených minimálne 100 študentov. ● Nesmie mať podlžnosti voči Fondu na ročných inštruktorských odvodoch za výučbu 2. stupňa. ● Záujemca musí vedieť správne cvičiť a vysvetliť VŠETKY cvičenia, ktoré sú opísané v knihách 2. (3.) stupňa. Tiež je možné pozrieť ich a stiahnuť na YouTube. ● Urobiť skúšky – praktická časť a písomná práca. 

 

 1. Program seminára
 2. Hĺbkový a rozšírený tréning VŠETKÝCH cvikov opísaných v knihe príslušného stupňa, vrátane diagnostiky a liečenia. 2. Analýza základných teoretických ustanovení týkajúcich sa tohto stupňa. Diskusia o možných javoch/fenoménoch. 3. Hlavná mantra ZYQ. 4. Ako zostaviť program pravidelných cvičení. 5. Čo a ako uvádzať v písomnej práci. 6. Skúška pozostávajúca z jednotlivých cvičení (len pre tých, ktorí sa plánujú stať inštruktorom).
 3. Časový harmonogram seminára: (uvedený čas predstavuje náš/SK SEČ zimný čas)

Pre 2. stupeň :

 1. február 2022: od 12.00 do 19.00 h; Prestávka: 15:00 – 16:00 h
 2. - 15. február 2022: od 17.00 do 20.00 h.

Pre 3. stupeň :

 1. – 20. február 2022: od 12.00 do 19.00 h; Prestávka: 15:00 – 16:00 h

V prípade nevyhnutnosti: 21. február 2022: od 17.00 do 20.00 h.

 

 1. Cena inštruktorského seminára pre výučbu druhého a tretieho stupňa:

90 Eur (ak budete robiť skúšky), 70 Eur (bez skúšok)

Pre inštruktorov je zľava 50%

 

Registrácia: V prípade záujmu o daný seminár napíšte na kontakty uverejnené na začiatku tohto oznamu.