Novinky

Meditácie s Majstrom Xu Mingtangom na tému koronavírus

retretat

Milí priatelia, cvičenci čung-jüan čchi-kungu

Majster Xu Mingtang pozýva všetkých cvičencov zúčastniť sa 2-hodinového cvičenia / meditácie prostredníctvom aplikácie ZOOM na tému „Pomocou mantry MING (svetlo, žiara) porazíme koronavírus“.

Majster Xu Mingtang sa nám všetkým prihovára slovami: „Budeme liečiť (mesto) Wuchan a koronavírus pomocou mantry MING. Všetci tí, ktorí chcete svojim súcitom pomôcť pacientom postihnutým koronavírusom, zapojte sa prosím, do tohto liečebného procesu. Čím viac bude MING (svetla), tým viac ľuďom pomôžeme. Pozvite prosím všetkých svojich priateľov, aby sa zúčastnili tohto liečenia.“

Retreat and Instructors Seminar with Tamara Martynovová 2020

retretat

 

The excellent teacher Mrs Tamara  Martynovová is the co-author of the ZYQ books and teaching materials and one of the first students of Master Xu Mingtang. She is a very precise teacher and her events are full of energy, knowledge, inspiration and a phenomenon towards motivating oneself for further practice and development. Based on her high precision in teaching Master Xu Mingtang assigned to her to teach and asses the new instructors of 1st to 3rd level of ZYQ.

Mrs Tamara accepted our invitation and after 5years will again lead a 6day retreat and for the first time also an Instructor Seminar in Slovakia.

Lectures will be held in Russian, translated to Slovak, Hungarian and possibly offline in the group to small number of participants to English.


 

 

Intenzívny seminár Čínskej Image Medicíny v Žiline 24. - 26.1.2020

retretat

 

Dátum: 24. – 26. január 2020

Miesto konania: Gaia centrum, A. Kmeťa 1, ŽILINA  010 01

Inštruktor Martin Jura – čínskej Image Medicine a sa venuje od roku 2012, je držiteľom certifikátu terapeuta ČIM 2.stupňa, pravidelne sa zúčastňuje intenzívnych seminárov čínskej Image Medicine vedených Veľmajstrom Xu Mingtangom v Inštitúte Kundawell v Pekingu a iných krajinách. 

Čínska Image Medicine je staroveká medicína, ktorá bola prvou medicínskou školou v histórii čínskej medicíny – „Škola Bian Que (Pien Čchüe)“, založená významným čínskym lekárom Bian Que (407-310 pr.n.l.). Jej história spadá do obdobia Bojujúcich štátov a dynastií Qin (Čchin) a Han (Chan) (5. stor. pred n. l. – 3. stor. n .l.), kedy dosiahla najväčší rozmach a slávu.

Táto súčasná moderná veda pozostáva z troch častí: teoretické základy, systém diagnostiky a systém liečby. Reprezentuje nový vedný odbor pôvodnej školy Bian Que, aktívne sa rozvíja v mnohých krajinách, jej metódy sú hlavným nástrojom diagnostiky a liečby v Pekinskom medicínsko-výskumnom inštitúte Kundawell.

Program obsahuje teoretickú časť, poznatky z energetickej medicíny, praktické návody a cvičenia na rozvoj schopností k diagnostike a liečeniu…

 

Darovanie 2% daní Slovenskej asociácii ZYQ (Zhong Yuan Qigong)

retretat

 

Milí priatelia, čchi-kungisti a sympatizanti systému Čung-jüan čchi-kung / Zhong Yuan Qigong, reprezentovaného Veľmajstrom Xu Mingtang-om,

radi by sme Vás informovali, že v roku 2019 sme zaregistrovali naše občianskej združenie ako prijímateľa 2 % z daní na rok 2020. V tomto roku tak máte možnosť prispieť na rozvoj činnosti Slovenskej asociácie ZYQ (Zhong Yuan Qigong) a venovať nám percentá zo svojich daní. Tieto finančné prostriedky budú použité na podporu Čung-jüan čchi-kungu v našom regióne, na edičnú a osvetovú činnosť, rozširovanie cvičebných/meditačných miest tak, aby sa toto prastaré umenie rozvoja človeka mohlo dostať k čo najväčšiemu počtu ľudí a pomáhať tým, ktorí to chcú a potrebujú.

Retreat a inštruktorský seminár s Tamarou Martynovovou 2020 - doplnené informácie

retretat

 

Vynikajúca zahraničná lektorka Tamara  Martynovová je spoluautorkou a autorkou kníh a učebných materiálov o Čung-jüan čchi-kungu /Zhong Yuan Qigong, ktoré vyšli aj v slovenskom jazyku, je jednou z prvých študentov Majstra Xu Mingtang, sprevádzala ho na mnohých seminároch a retreatoch, aj tých v čínskom Šaoline, ktoré väčšinou aj tlmočila. Je veľmi precíznou učiteľkou, jej akcie sú plné energie, vedomostí a inšpirácie, sú vždy silným zážitkom a motiváciou k cvičeniu a ďalšiemu rozvoju. Pre jej vysokú odbornosť a skúsenosti ju Majster poveril aj výukou a preskúšavaním nových inštruktorov 1.-3.stupňa ZYQ.

Pani Tamara prijala opäť naše pozvanie a po piatich rokoch bude u nás viesť 6-dňový intenzívny retreat a prvýkrát na Slovensku inštruktorský seminár. Prednášky budú v ruštine, tlmočené do slovenčiny.