Bratislava - Intenzívne cvičenie

Termín: 10.11.2018

Lucia tesáková

Inštruktor: Zuzana Stehlíková
Miesto konania: MC Hojdana, Haburská 2, Bratislava

Cena kurzu: 15 €

E-mail: stehlikz@gmail.com
Čas: 10,00 - 18,00

 
 Intenzívne cvičenie je určené všetkým absolventom kurzov ZYQ. Sú bežnou súčasťou praktikovania, za účelom prehĺbenia praxe. Získavania zručnosti s cvičením jednotlivých základných cvičení ZYQ, tiež aj doplnkových, ktoré sa na seminároch nevyučujú.