Levice- Intenzívne cvičenie

Termín: 14.12.2018

Lucia tesáková

Inštruktor: Lýdia Sklenárová Nilašová
Miesto konania: Vajanského 6, Levice, 1. poschodie

Čas: od 17:00 h 4-5 h non-stop

Príspevok inštruktorovi: min 10 €
E-mail: nilasova.lydia@gmail.com
Telefón: 0911985089, www.harmonickabytost.sk

Kapacita: 8 miest