Banská Bystrica - Kurz 1. stupňa

Termín

10.11. - 11.11.2018

Ján Paľa

Inštruktor: Miroslav Chudej
Miesto konania: Družby 22, Banská Bystrica

Cena kurzu: 90 € / 70 €

E-mail: miroslav.zyq@gmail.com   

sobota 9:30 - 17:30, nedeľa 9 - 17h  
 
V priebehu víkendu sa naučíte základom čchi kung-u čung juan (ZYQ), cvičeniam určeným predovšetkým k zlepšeniu zdravia a osvojeniu uvoľnenia tela.
 
Naučíte sa, ako zvýšiť množstvo aj kvalitu vlastnej energie, a ako ju využívať k ozdraveniu, k zvýšeniu imunity a intelektu.
Cvičením nastoľujeme vnútornú rovnováhu jin - jang. Naučíme sa ako očisťovať organizmus, zbavovať sa napätia, posilňovať obličky...
Jednoduché cvičenia niesu fyzicko-technicky náročné a vhodné pre všetky vekové kategórie. Rozhodujúca je chuť a vôľa pre seba niečo urobiť.
Po skončení kurzu budete vedieť cvičiť samostatne, dostanete certifikát o absolvovaní a budete sa môcť zúčastňovať pravidelných spoločných cvičení.
 
Kurz v celkovom rozsahu 15 hodín teoretickej a praktickej výuky.
 
Miesto: Jogajana - http://www.jogajana.sk/
Fončorda - budova MLADOSŤ, Družby 22, Banská Bystrica
 
cena: 90 / 70€  ( zľavená cena pre študentov, dôchodcov, mamičky na materskej a ZŤP )
 
Polovičná cena za opakovanie kurzu ( do 18tich mesiacov ).
 
Čchi kung čung juan ( ZYQ ) je jedným z najstarších a najkomplexnejších rozvojových systémov a dodnes živou školou. Cvičenie už tisícročia prináša ľuďom zdravie, šťastie, poznanie, múdrosť, vnútornú rovnováhu a slobodu. Jeho základy spočívajú v osvojení uvoľnenia tela a úvodný I.stupeň je určený najmä k zlepšeniu zdravia. Tiché, prevažne meditačné cvičenia sú tréningom pozornosti a umožňujú nám účinnú premenu ľudského organizmu a objavovanie nášho skrytého potenciálu. Tento liečebný smer čchi kung-u sa vďaka Majstrovi Xu Mingtang-ovi rozšíril z Číny do mnohých krajín sveta a oslovuje ľudí všetkých vekových kategórii so záujmom o zdravie a poznanie. Aj pretože je veľmi efektívny a prináša široké spektrum možnosti využitia. Okrem zdravotného prínosu zvyšuje ľuďom fyzickú aj mentálnu výkonnosť, psychickú stabilitu, čo sa tiež prejavuje v zlepšení medziľudských vzťahov. Nájdeme v ňom spoločne prvky tréningu ako v budhizme, taoizme, šamanizme a konfucionizme, no ZYQ je starší a ostáva bez náboženskej alebo sektárskej ideológie. Je vzácnym umením a živým odkazom majstrov z dávnych časov, vďaka ktorému sa môžeme obohatiť a zlepšiť kvalitu nášho života.
 
Teší sa na Vás inštruktor Miroslav Chudej.