Bratislava - Kurz 1. stupňa

Termín

23.11. - 24.11.2019

Ján Paľa

Inštruktor: Katarína Ušáková
Miesto konania: Bratislava, Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Gaštanová 19/Horský park

 

Cena kurzu: 108 € / 20 €

E-mail: katarinausakova@gmail.com, tel. +421 903 818 103

Časový harmonogram:  8.30 -  9.00 hod prezentácia/prosím rešpektovať čas

                                        09.00 - 12.00 výučba

                                        12.00 - 13.00 obedňajšia prestávka    

                                        13.00 - 17.00 výučba

 

Cena: 108 € noví cvičenci

64 € dôchodcovia, ženy na MD, študenti

54 € opakujúci prvý-krát

20 € opakujúci druhý-krát a viac, inštruktori

 

Čo potrebujeme – pohodlné športové oblečenie a obuv. Odporúčam priniesť si tekutiny a ľahké jedlo. V programe je vyčlenená aj hodinová prestávka na obed.

 

Komu je kurz určený: všetkým záujemcom neobmedzeného veku, ktorým záleží na zlepšení kvality života a zdravia.  

 

Program

1. deň:
- koncept a podstata ZYQ
- cvičenia, ktoré vedú k jeho zvládnutiu
- cieľ, obsah, technika a význam prípravných a hlavných cvičení
- význam jednotlivých prípravných cvičení 1. st. a hlavného cvičenia Veľký strom.

 

2. deň:
- koncepcia harmonizácie orgánových sústav podľa čínskeho pentagramu/ koncepcia Wusing
- technika a význam hlavných cvičení – Zušľachťovanie energie čchi a Malý nebeský kruh
- základy diagnostikovania, liečenia a samoliečenia na úrovni možností 1. stupňa
- podstata a možnosti Image Medicine
 
Prihlasovanie do 21.11.2019