Čo je Čung jüan čchi kung

Čo je Zhong Yuan Qigong - ZYQ

Systém Čung jüan čchi kung / Zhong Yuan Qigong patrí medzi najstaršie a najkomplexnejšie školy čchi kungu / qigong v Číne, pochádza z oblasti Šaolinu a jej vek sa odhaduje na viac ako 7 000 rokov. Integruje prvky pôvodných šamanských metód s neskôr rozvinutým taoizmom a budhizmom. Pozostáva z piatich stupňov.

Čung jüan čchi kung / Zhong Yuan Qigong

Stupne výuky

1. stupeň je zameraný najmä na získavanie energie, ktorú používame pre zlepšenie vlastného zdravia. Naberáme energiu, rozvíjame ju, posilňujeme svoje fyzické telo, liečime sa. Veľa zdravotných problémov je spôsobených nedostatkom energie, alebo jej nesprávnym rozložením v našom tele. Niekde máme priveľa, inde primálo a to nám spôsobuje ťažkosti. Prvý stupeň nám pomáha tieto problémy odstrániť, učí nás uvoľniť sa a zharmonizovať organizmus.

2. stupeň je už hlbší, učíme sa utíšiť myseľ a telo. V stave ticha si dokážeme dokonale oddýchnuť. Učíme sa tiež otvoriť svoje srdce, dávať a prijímať lásku. Neschopnosť skutočne milovať je problémom mnohých ľudí, pozostatkom emocionálnych blokov, ktoré si nesieme z detstva. Druhý stupeň nám pomáha odstrániť takéto bloky a traumy.

3. stupeň rozvíja naše zmysly a kreativitu. Stav hlbokého pokoja nám umožňuje vidieť, čo bežne nevidíme, počuť, čo bežne nepočujeme. Vedomie prijíma viac informácií z prírody a tieto schopnosti sú časom aktívne aj v bdelom stave mysle.

4. stupeň nás učí pochopiť, čo je to vedomie, duša. Umožňuje nám porozumieť zvieratám, rastlinám, iným bytostiam. Učíme sa komunikovať s rôznymi svetmi.

5. stupeň nám pomáha pochopiť vesmírne zákony, pochopiť život. Porozumieť miere našej slobody v rámci týchto zákonov.

Ako prebieha výuka

Výučba Čung jüan čchi kungu / Zhong Yuan Qigong je  praktická. Neučíme z kníh, certifikovaní inštruktori, ktorých na vyučovanie oprávňuje majster školy - Majster Xu Mingtang, poriadajú kurzy jednotlivých stupňov. Kurzy sú zacielené na to, aby cvičenci zvládli jednotlivé cvičenia tak, že ich neskôr môžu praktikovať sami. Učiteľ zároveň pomáha cvičencom k tomu, aby pocítili tok energie na vlastnej koži. Osobná skúsenosť je najcennejšia, pomáha prekonať počiatočné pochybnosti a motivuje k ďalšiemu cvičeniu. Knihy, kazety či iné pomôcky slúžia len ako doplňujúci materiál, ktorý cvičencom pomáha v praxi po absolvovaní príslušného kurzu.

Tri časti školy Čung jüan čchi kung / Zhong Yuan Qigong

I. Sebarozvoj

  • 1. stupeň: Spodný tan-tchien – stav uvoľnenia
  • 2. stupeň: Stredný tan-tchien – stav utíšenia
  • 3. stupeň: Horný tan-tchien – stav pauzy / hlbokého ticha
  • 4. stupeň: Priame spojenie
  • 5. stupeň: Tri úrovne rozvoja duše

II. Liečenie pomocou čchi kungu / qigong  Image Medicine

  • 1. stupeň: Diagnostika energie a liečenie rukami
  • 2. stupeň: Diagnostika symptómov a liečenie telom
  • 3. stupeň: Diagnostika príčiny a liečenie tretím okom

III. Prenos vedomostí

  • Zatiaľ sa verejne nevyučuje.
  • Zdravotný aspekt čchi kungu / qigong

Mnohí ľudia v západnom svete už vedia čo to o tradičnej čínskej medicíne a liečení pomocou akupunktúry, fytoterapie (byliniek) či masáží, menej známe je to, že aj cvičenie čchi kung / qigong je súčasťou čínskej liečiteľskej tradície a v skutočnosti najstaršou metódou liečenia v Číne. Na základe poznatkov, získaných práve prostredníctvom cvičenia, sa rozvinulo lepšie pochopenie ľudskej bytosti a jej troch súčastí - tela, energie a ducha. Nesporná výhoda cvičenia je v tom, že ho každý môže praktikovať sám, v pohodlí svojho vlastného domova.

Z pohľadu ozdravovania je čchi kung / qigong účinným prostriedkom na široké spektrum chorôb a pretože využíva iné metódy ako klasická medicína, je využiteľný hlavne tam, kde si naša medicína nevie efektívne poradiť, napr. pri rôznych chronických ochoreniach, ochoreniach kĺbov, krvi, cukrovke, astme, ochrnutiach po mozgovej príhode a iných. Okrem toho odstraňuje únavu a výrazne zlepšuje imunitu. Pomáha odbúravať stres a pestovaním tichej sily nastoľuje psychickú rovnováhu.u.