Čo je Imagine medicie

ZYQ - Image medicine

Okrem cvičenia, ktoré slúži sebarozvoju, má škola Čung jüan čchi kung / Zhong Yuan Qigong aj liečiteľský smer. Liečebná metóda školy sa nazýva Image Medicine (Terapia obrazmi).

Čo znamená liečenie pomocou čchi kungu / qigong?

Ličenie v Kundawell

Čchi kung / qigong je jedným z najstarších systémov liečenia na svete. Hovorí sa, že diagnostikovanie prostredníctvom čchi kungu  / qigong používal legendárny cisár Shin-nong na to, aby rozvinul základy čínskej bylinnej liečby pred viac ako 7 000 rokmi. Od tých čias sa rozvilo mnoho, v dnešnej dobe už dobre známych, systémov založených na teóriách jin-jang, piatich elementov a ôsmich trigramov, podobne ako čchi kung / qigong. Feng shuej, pakua, akupresúra, akupunktúra a tai chi všetky zdieľajú rovnaké princípy ako čchi kung / qigong. Čchi kung / qigong má takisto niekoľko podobností s inými starodávnymi liečebnými a cvičebnými metódami jestvujúcimi v rôznych častiach sveta (napr. šamanizmus). Koncept „čchi“, vitálnej energie alebo životnej sily existuje v takmer každej kultúre.

Úvodná diagnostika v Image Medicine (Terapii obrazmi)

Pri úvodnej diagnostike prostredníctvom čchi kungu / qigong terapeut vyšetruje pacienta na troch navzájom prepojených úrovniach – fyzickej, energetickej a informačnej. Tieto tri úrovne sa vzájomne ovplyvňujú a určujú našu celkovú zdravotnú kondíciu – fyzickú, mentálnu a duševnú. Napríklad, keď ste fyzicky zdatní a zdraví, vaša energia je silná, vaše emócie sú stabilné a myšlienky jasné. Keď je energia nízka, imunitný systém je oslabený a človek ľahko podľahne stresu či depresiám. Diagnostika prostredníctvom čchi kungu / qigong umožňuje vysokú presnosť a často objaví pôvod problému ešte pred tým, ako sa prejaví na fyzickej úrovni.

Postup liečenia

Metódy čchi kungu / qigong pozerajú na človeka ako na celok. Postup terapeuta je individuálne prispôsobený každému pacientovi, pretože žiadni dvaja ľudia nie sú rovnakí a aj sám pacient môže v rôznych momentoch reagovať inak. Pacienti môžu mať podobné príznaky, ale pôvod ich ochorenia môže byť úplne iný. Vo všetkých prípadoch používa terapeut svoju rozvinutú energiu na „naštartovanie“ oslabených alebo spiacich energetických systémov, na prebudenie energetických centier v organizme, otvorenie energetických dráh a obnovenie vnútorných liečebných procesov človeka. Používajúc informácie získané z diagnostiky, prispôsobí proces liečenia tak, aby sa zharmonizovala energia (čchi) vo vnútorných orgánoch. Odstráni nadbytočnú čchi, doplní tam, kde je to potrebné a obnoví rovnováhu organizmu. Na vyliečenie informačnej úrovne sa terapeut pozrie na udalosti v pacientovom doterajšom živote, ktoré spôsobili emocionálne traumy. Ak je to užitočné pre proces liečenia, pomôže pacientovi spomenúť si na počiatok ochorenia. Môže použiť obrazy alebo mantry, aby pacientovi pomohol traumy odstrániť. Počas liečenia sa môžu objaviť emocionálne prejavy ako smútok, hnev, či strach, často v podobe trasenia, plaču alebo smiechu. Toto sú normálne reakcie, ktoré napomáhajú nastoleniu rovnováhy v rámci fyzického, energetického a informačného systému človeka.

Cvičenie čchi kung / qigong

Čchi kung / qigong liečenie aktivuje samoliečebné schopnosti nášho organizmu. Dosiahnutie skutočného výsledku od pacienta vyžaduje spoluprácu s liečiteľom. Niektorým pacientom budú vysvetlené jednoduché cvičenia, ktoré je potrebné vykonávať počas doby liečby. Cvičenie týchto cvikov môže znížiť počet zásahov od terapeuta a skracuje celkový proces liečenia. Niektoré čchi kung / qigong cviky môžu spôsobovať pocity, ktoré nie sú vždy príjemné (napr. tlak, bolesť). Je to preto, že keď sa energia (čchi) snaží prelomiť blokády v tele, tlak na danú oblasť organizmu sa zvyšuje. Vyliečenie akútneho problému prostredníctvom čchi kungu / qigong môže trvať niekoľko dní. Dlhodobé chronické stavy môžu vyžadovať okrem liečenia rok alebo viac cvičenia čchi kung / qigong. Vo všetkých prípadoch sa odporúča priebežne cvičiť pre udržanie rovnováhy tela potrebnej pre dobré zdravie.

Komu sa dá pomôcť liečením čchi kung / qigong Image Medicine?

Z liečenia môže mať úžitok prakticky ktokoľvek. Výsledok závisí na množstve faktorov, veľmi dôležitý je pacientov prístup. Výsledok tiež ovplyvňuje fakt, či je stav chronický alebo akútny a v akej fáze ochorenia pacient k terapeutovi príde. Jedna z výhod čchi kung / qigong liečenia je terapeutova schopnosť objaviť poruchy v jemných energetických poliach človeka ešte pred tým, ako sa ochorenie prejaví na fyzickej úrovni. Napríklad, pri mnohých druhoch rakoviny sa vonkajšie príznaky objavia až v neskorých fázach ochorenia. Vo veľmi pokročilých štádiách rakoviny môže čchi kung / qigong výrazne pomôcť pri redukovaní bolestí.

Diagnostické schopnosti Majstra Xu Mingtanga mu umožňujú nájsť pôvod „nediagnostikovanej choroby“. Úspešne vyliečil mnohé druhy rakoviny (rakovina prsníka, vaječníkov, maternice, krčka maternice, prostaty, pľúc a mozgu). Liečenie tiež veľmi pomáha pacientom s autoimúnnymi ochoreniami ako sú alergia, astma, fibromalgia a chronický únavový syndróm. Vo všeobecnosti je liečenie veľmi úspešné pri rôznych vleklých ochoreniach s nejasnou príčinou, ktoré západná medicína diagnostikuje veľmi ťažko. Majster Xu Mingtang pracuje na klinike v Seattli a počas roka cestuje prakticky po celom svete. Pri svojich návštevách Slovenska už tiež diagnostikoval a liečil desiatky pacientov.

V rámci Slovenska pracuje v súčasnosti niekoľko terapeutov, ktorí absolvovali špeciálne liečiteľské kurzy u Majstra Xu Mingtanga a intenzívne sa venujú cvičeniu čchi kungu / qigong. Zoznam terapeutov nájdete v časti Terapeuti. V Pekingu funguje Inštitút Kundawell, v ktorom lieči majster a ďalší certifikovaní liečitelia a odborníci na tradičnú čínsku medicínu. Viac o Inštitúte sa dočítate v časti Inštitút Kundawell.