História Imagine Medicine

ZYQ - Image medicine

Príbeh Bian Que Jian Qi Gong Huan (Doctor Bian Que obhľiada princa Qi Huan) sa dedí po viac ako tisíc rokov, a obstál v skúške času ako klasický príbeh diagnostiky po pohľade, kde doktor Bian Que pozrel na pacienta a poznal spletité detaily jeho alebo jej choroby, ktoré sú za hranicami chápania moderných ľudí. Ako by mohol obyčajným pohľadom preniknúť kožou, odhaľujúc celé telo pacienta? V starovekej čínskej medicíne sa zázraky  môžu zdať, akoby fantastické legendy z ďalekej doby, ich základný zmysel sa len ťažko dá pochopiť. S jeho prenikavým pohľadom sa Bian Que neopieral o uvažovanie alebo špekulácie na diagnostikovanie stavu orgánov princa Qi Huan je.

Takže čo presne to videl?

Metódu, ktorú používal doktor Bian Que je totožná s metódou, ktorá sa používa v dnešnej Image Medicíne. Zručnosť, ktorá dáva terapeutovi možnosť vidieť a poznať stav vnútornej reality tela človeka, tak ako aj odraz tejto reality na vonkajších prejavoch človeka. V Číne sa táto metóda nazýva zangxiang[藏象 Xiang môže byť preložené ako "obraz", ale je dôležité že je to presný obraz vnútorných orgánov tela človeka. Slovo "obraz" v Image Medicíne znamená abstraktný, priehľadný odraz vnútorných orgánov a ich stavu.
V Čínskej medicíne známa metóda diagnostikovania podľa pulzu, ktorá sa zameriava na "cítenie pulzu" a na "stav pulzu", kde doktor prikladá končeky prstov na zápästie ruky pacienta.

Po diagnostikovaní, doktor využíva jeho znalosť, čo konkrétny pulz vyjadruje a robí si logický úsudok ohľadom stavu pacienta. Na druhej strane, menej využívaný typ pulzovej diagnostiky, nazývaný maixiang, pozerá na aktuálny stav pulzu. Slovo "xiang", alebo "obraz" má ten istý význam ako "xiang" v slove zangxiang. Znamená to, že skúsený doktor v tejto diagnostike pulzu, ktorá nie je iba cítením pulzu, ale pozerá sa na vnútornú holistickú realitu organizmu človeka. Diagnostika doktora Bian Que-ho, "diagnostika po pohľade" obsahuje obidve "pozeranie sa na vonkajšok" ako aj "pozeranie sa na vnútro". Keď sa pozrie na vonkajšok tela pacienta jeho oči mu poskytnú informácie o "duši", tvare a forme choroby, ktoré mu poskytnú analyzovať pacientov vnútorný stav; keď sa pozrie do vnútra tela pacienta, jeho myseľ vytvorí "obraz" o vnútornej realite, stave organizmu.

Diagnostika po pohľade požaduje aby terapeut dosiahol úroveň vnímania a porozumenia na individuálnej úrovni, predtým ako môže pochopiť jeho podstatu - jednoduché vypočutie teórie, ktorá je tu popísaná nebude dávať človeku konkrétnu predstavu o tom čo je to "obraz" a v čom sa ukrýva jeho skutočný význam. Kvôli tejto skutočnosti, veľmi málo písomných materiálov o systéme "prežilo" celé stáročia. V skutočnosti, v celej histórii Čínskej medicíny boli dve veĺké školy, jedna, ktorá siaha po pramene doktora Bian Que a druhá, ktoré stopy vedú až k veľkému Žltému Cisárovi. Skoršia škola je pripisovaná práve doktorovi Bian Que a Hua Tuo(ďalšia osobnosť Čínskej lekárskej histórii, ktorý ako prvý použil anestéziu počas operácie. Po jeho poprave v roku 208 boli jeho písomné práce a techniky stretené) známa ako "Škola obrazov".Pod vedením tejto školy myslenia, terapia používaná k liečbe "externe" obsahuje stimuláciu akupunktúrnych bodov, akupunktúry, moxibúcie, guashy.