Kontaktné údaje

ZYQ - Asociácia

Slovenská asociácia  ZYQ (ZHONG YUAN QIGONG) (SAČ ZYQ)

Kontaktné údaje

Adresa: Dubnická 338/6, 851 01 Bratislava - Petržalka
E-mail: zyq@zyq.sk
IČO: 30 788 111

Občianske združenie je zapisané na Ministerstve vnútra dňom 05.06.2001 pod registracným císlom VVS/1-900/90-18567-4.

DIČ:  2021584873

Bankové údaje

Účet SR
IBAN: SK13 0900 0000 0050 3102 9802

Splnomocnenec pre inštruktorské záležitosti

 

  • instructor@zyq.sk 

Inštitút Kundawell - liečebné pobyty, štúdium

Inštitútu Kundawell (liečebné pobyty, štúdium)

  • kundawell@zyq.sk

Splnomocnenec pre záležitosti osobných žiakov

 

  • personalstudent@zyq.sk

Administrácia internetovej stránky

Tomáš Verný

  • tomas@prazdnota.sk