Majster Xu Mingtang

Majster Xu Mingtang

Majster Xu Mingtang (Sü Mingtchang) je predsedom Čínskej asociácie čchi kungu / qigong a profesorom Ústavu vied o živote Čínskej akadémie vied, zároveň je tiež členom Rady svetového akademického spoločenstva pre liečiteľský čchi kung / qigong.

1963 Majster Xu Mingtang sa narodil vo veľmi známej rodine lekárov a majstrov bojových umení v provincii Henan. Jeho zvláštne schopnosti vychádzajú z tradície jedného z jeho predkov, princa Kimnara, strážcu princípov Šaolinskeho kláštora, ktorý tam má dodnes pamätnú izbu. Od tých čias mala rodina veľkého majstra za úlohu chrániť a zveľaďovať princípy Šaolinskej školy čchi kungu / qigong rôznych smerov. Majster Xu Mingtang pokračoval v rodinnej tradícii, osvojil si čínske liečiteľstvo, šamanizmus a bojové umenia už v skorom veku. Keď mal sedem rokov, začal navštevovať pacientov v nemocnici svojho otca. Jeho otec, riaditeľ nemocnice v Pekingu, neustále preveroval diagnostické schopnosti svojho syna a porovnával ich so západnými diagnózami a výsledkami testov. Majster Xu Mingtang sa v testoch nikdy nemýlil a vo veku 14 rokov začal sám navštevovať pacientov.

1979 Vo veku 16 rokov odišiel Majster Xu Mingtang z domu a začal študovať výpočtovú techniku na Univerzite Sian Jiaoda – jednej zo špičkových univerzít v Číne. Aj tu pokračoval v diagnostikovaní a liečení pacientov, vrátane otca svojho učiteľa, ktorý trpel Parkinsonovou chorobou.

1983 Po ukončení štúdia sa vrátil do provincie Henan, kde sa dva roku spolu so svojím učiteľom venoval intenzívnemu tréningu na významných miestach, ako napríklad Šaolinský kláštor, Jaskyňa dlhých mužov, Chrám bieleho koňa a Hory oblakov a hmiel.

1985 Poslúchajúc radu svojho učiteľa a otca, začal Majster Xu Mingtang navštevovať diplomové štúdium počítačového inžinierstva na najprestížnejšej univerzite v Pekingu. Jeho učiteľ chcel, aby priniesol starovekú múdrosť čchi kungu / qigong a čínskeho lekárstva do moderných vedeckých čias. Majster Xu Mingtang ukončil štúdium ako jeden z najlepších v ročníku a stal sa vedúcim inžinierom a projektovým riaditeľom v Softwarovom laboratóriu na Národnej akadémii vied v Číne. Zároveň neustále pokračoval v seba zdokonaľovaní ako súčasný predstaviteľ Čung jüan čchi kungu / Zhong Yuan Qigong.

1988 Majster Xu Mingtang založil Čínske združenie Čung jüan čchi kung / Zhong Yuan Qigong.
 

1989 Majster Xu Mingtang sa stal čestným profesorom Čínskeho výskumného ústavu pre skrytý ľudský potenciál.
 

1991 Aby sa mohol viac venovať čchi kungu / qigong, zanechal Majster Xu Mingtang svoju prácu v Číne a odišiel do Ruska, vyučovať Čung jüan čchi kung / Zhong Yuan Qigong. V priebehu niekoľkých rokov viedol semináre vo všetkých štátoch bývalého Sovietskeho Zväzu a vo východnej Európe a zoznam jeho pacientov výrazne narastal, patrí sem aj kultúrna, obchodná, športová a vládna elita.

1992 Majster Xu Mingtang založil Kyjevskú Kliniku tradičného čínskeho liečiteľstva, ktorá sa v súčasnosti nachádza v centre finančnej/vládnej oblasti Kyjeva.

1996 Majster bol pozvaný do Izraela, aby viedol semináre a vyšetroval pacientov.
 

1997 Majster Xu Mingtang založil neziskovú organizáciu, Medzinárodnú nadáciu Mingtang. Prostredníctvom interview vo viacerých televíznych staniciach sa stal dobre známy v mnohých republikách Ruskej federácie, vďaka svojim liečiteľským schopnostiam a vyučovaniu čchi kungu / qigong. Čchi kung / qigong má v súčasnosti svojich žiakov v Číne, Rumunsku, Poľsku, Izraeli, Nemecku, Španielsku, Brazílii, Maďarsku a Spojených štátoch amerických.

1997 Založil Fakultu orientálneho a telesného zdravia na Akadémii telesnej výchovy v Čeľjabinsku. Je to 5-ročný bakalársky program sústredený na čchi kung / qigong a čínske tradičné liečiteľstvo.

1998 Majster Xu Mingtang založil Akadémiu orientálnej kultúry a medicíny na Národnej akadémii vied na Ukrajine, kde sa zdravotnícki pracovníci a študenti medicíny učia čchi kung / qigong a tradičné čínske liečiteľstvo. V Číne bolo Majstrovi Xu Mingtangovi ponúknuté, aby sa stal profesorom v Spoločnej nemocnici čínskej a západnej medicíny na Univerzite čínskej medicíny v Pekingu. Stal sa tiež členom a špecializovaným konzultantom Svetovej akademickej spoločnosti liečiteľského čchi kungu / qigong, ktorá sa nachádza na Univerzite tradičného čínskeho liečiteľstva v Pekingu.

V západnej Európe bol pozvaný vyučovať a vyšetrovať pacientov v Nemecku a zúčastnil sa Medzinárodnej konferencie o čchi kungu / qigong na Malage v Španielsku. Tu tiež viedol semináre a vyšetroval pacientov.

1999 Americké Združenie čchi kungu / qigong pozvalo Majstra Xu Mingtanga, aby vyučoval zdravotníckych pracovníkov v Spojených štátoch liečenie obrazmi mysle Čung jüan čchi kung / Zhong Yuan Qigong.

2000 Bolo vytvorené Združenie Čung jüan čchi kungu / Zhong Yuan Qigong v Amerike. Majster Xu Mingtang viedol semináre a vyšetroval klientov v rôznych mestách spojených štátov. Uvažuje sa o výstavbe školiaceho a liečiteľského strediska. Medzinárodná nadácia Mingtang pripravuje vybudovanie štvorročnej univerzity čchi kungu / qigong a čínskeho tradičného liečiteľstva v Moldavsku pri Čiernom mori.

Majster Xu Mingtang je autorom série kníh “Vstup do vlastného vesmíru – Čung jüan čchi kung, prvý stupeň” a “Vstup do vlastného vesmíru – Čung jüan čchi kung, druhý stupeň (pôvodne v ruštine, neskôr preložené do hebrejčiny, nemčiny, češtiny). Stal sa tiež výskumníkom v Moskovskom univerzitnom laboratóriu pre výskum ľudského mozgu.

2001 Majster Xu Mingtang po prvý raz navštívil Slovensko, kde je už skupina cvičencov, ktorí sa venujú Čung jüan čchi kungu / Zhong Yuan Qigong pod vedením ruských inštruktorov. Prebehol kurz 3. stupňa a liečiteľský kurz Image Therapy.

2001 – 2004 Čung jüan čchi kung sa rýchlo rozšíril do európskych (Nemecko, Španielsko, Maďarsko, Česko) a ďalších krajín sveta, pribudli a do viacerých jazykov sa preložili knihy o Čung jüan čchi kungu / Zhong Yuan Qigong. Majster Xu Mingtang uskutočnil mnoho kurzov pre inštruktorov, čím v jednotlivých krajinách vznikol predpoklad pre dlhodobé šírenie čchi kungu / qigong v rodnom jazyku cvičencov. Takisto pravidelne vyučoval metódu liečenia Image Therapy a mnohí študenti začali touto metódou úspešne liečiť.

2005 Majster Xu Mingtang začal pripravovať založenie Inštitútu Kundawell – liečebno-výskumného centra pre zložité, chronické a iné ochorenia, ktoré klasická medicína radí medzi nevyliečiteľné. Prvé takéto centrum bude pracovať v Číne a predpokladá sa jeho rozšírenie do ďalších krajín sveta. Fond Mingtang zakúpil vhodné priestory v Pekingu.

2006 Čung jüan čchi kung / Zhong Yuan Qigong je vo svete stále populárnejší a skupina osobných žiakov majstra (tých, ktorí sa chcú Čung jüan čchi kungu / Zhong Yuan Qigong venovať do väčšej hĺbky, prípadne profesionálne učiť či liečiť) sa neustále rozširuje. Pod vedením Majstra Xu Mingtanga v Moskve po prvýkrát prebehol špeciálny retreat pre osobných žiakov. Zúčastnilo sa ho takmer 400 ľudí.

2007 V USA bol Majster Xu Mingtang pozvaný do kongresu do diskusie za okrúhlym stolom na tému alternatívnej medicíny, spolu s profesorom Kushim, jedným zo zakladateľov makrobiotického spôsobu stravovania. Cieľom diskusie bolo zlepšiť zdravotný stav obyvateľstva a hľadanie alternatívnych spôsobov liečby. Majster Xu Mingtang bol pozvaný na základe výborných výsledkov liečenia metódou Image Medicine (liečil členov rodín viacerých kongresmanov; mimo iných aj Mary Bush, ktorá sa diskusie takisto zúčastnila). Výsledkom je povýšenie tradičnej čínskej medicíny (TČM) na úroveň západnej medicíny v USA. To znamená, že vyštudovaný lekár TČM v USA je ekvivalentný vyštudovanému lekárovi západnej medicíny. Pred týmto rozhodnutím bola tradičná čínska medicína považovaná za alternatívnu. Lekár TČM môže mať tri špecializácie – fytoterapiu, akupunktúru a čchi kung / qigong. Pre liečebnú špecializáciu čchi kung / qigong pripraví štandardy priamo Majster Xu Mingtang. Súčasťou rozhodnutia bolo aj uznanie čchi kungu / qigong, ako cvičenia, za oficiálnu metódu alternatívnej medicíny.

Majster Xu Mingtang tiež intenzívne pripravoval rozbeh Inštitútu Kundawell v Pekingu. Prebiehali dokončovacie práce na budove a nábor a výber budúcich študentov.

2008 V Moskve pod vedením Majstra Xu Mingtanga prebehlo prvé fórum inštruktorov, ktorého sa zúčastnilo viac ako 300 inštruktorov z celého sveta. Inštitút Kundawell prijíma prvých klientov na liečenie a študentov na tréning.  Slávnostné otvorenie Inštitútu prebehlo v apríli 2008.

Ako správne písať meno Majstra Xu Mingtanga

V medzinárodnej transkripcii sa majstrovo meno píše "XU Mingtang", pričom XU je priezvisko a Mingtang je meno (v preklade znamená "žiariaci palác"), píše sa bez pomlčky.

V českej a slovenskej transkripcii sa jeho meno píše "Sü (na "u" sú dve bodky) Mingtchang", tiež bez pomlčky (v minulosti sa písalo s pomlčkou, avšak v súčasnosti sa celá sinologická obec zhodne vyjadruje o prepise bez pomlčky). 

Ešte pre porovnanie: ruský prepis je trochu iný, majstrovo meno sa do ruštiny prepisuje ako „Sjuj Mintan", to je však od nášho a medzinárodného prepisu veľmi vzdialené, nedajte sa tým prosím pomýliť. Pod týmto ruským vplyvom sa často nájde aj v slovenskom texte napísané jeho meno ako „Mintan", čo je nesprávne. 

So zámerom zjednotenia používania mien a názvov s medzinárodnou transkripciou sme preto upravili na našich stránkach meno majstra na Majster Xu Mingtang a meno školy predstavujeme v medzinárodnej aj slovenskej transkripcii oddelené lomítkom "/" Zhong Yuan Qigong / Čung jüan čchi kung.