Novinky

GRANDMASTER XU MINGTANG WILL VISIT SLOVAKIA October 2024

Dear Friends and the ZYQ Community,                             

 

We are very happy to confirm that Grand Master Xu Mingtang will visit Slovakia during October 2024. We invite you to events he will lead.

 

Dates in Slovakia: 18 October to 28 October, 2024

Venue: Hotel Bratislava, Seberíniho 1765/9, Bratislava (http://www.hotelbratislava.sk/)

 

Retreat:   

Commencing: 18 October 2024, at 10.00 (on Friday)

Concluding: 23 October 2024, at 12.00 (on Wednesday)

 

4th level of ZYQ:

Commencing: 23 October 2024, at 15.00 (on Wednesday)

Concluding: 25 October 2024, at 12.00 (on Friday)

 

Meeting of Private students: 25 October 2024, (on Friday) in the afternoon hours

 

Image Medicine Seminar:

Commencing: 26 October 2024, at 10.00 (on Saturday)

Concluding: 28 October 2024, at 17.00 (on Monday)

 

On-site registration of participants for all events shall be organized at the venue of Hotel Bratislava. Registration will be available on 17 October so Thursday between 17.00 and 20.00 and on 18 October so Friday between 8.00 and 10.00.

Registration of participants only for the 4rth level or for the Image Medicine Seminar shall be organized also at the venue of Hotel Bratislava as well. Registration will be available before the particular event so 23 October (Wednesday) between 13.00 and 15.00 and 26 October (Saturday) between 8.00 and 10.00

 

Topics covered during events:

The Retreat shall be focused on increasing our understanding and experience with the ZYQ practice, including increasing our mind force, ways to achieve the pause state and increasing our wisdom level. All participants are required to have completed at least the I. level of ZYQ with a qualified instructor.

4th level of ZYQ: wisdom, communication with the world of plants and animals

The Image Medicine Seminar shall be focused on practices of Image Medicine, including approaches to resolve emotional, psychological, karmic, intrabody communication problems. The seminar shall also cover ways to uncover reasons and causes of diseases that cannot be diagnoses by modern medical equipment.

 

Languages:
Master will be teaching in English, interpretation into the hall will be in Slovak. Via headphones there will be translation into Hungarian, Latvian, Russian (see registration form in English)

 

Attendance fees:

Retreat: 430 Eur

4th Level of ZYQ: 330 Eur

Image Medicine Seminar: 380 Eur

If attending all three events there will be a special price: 910 Eur

The attendance fees shall be used to cover costs related to the events. The surplus of the collected funds shall be used to support the building of the Biguan International Cultural Centre.

 

Accommodation: The event venue Hotel Bratislava has reserved a limited number of rooms for participants. Accommodation options include:

Standard room occupied by 1 person, 69 Eur

Standard room occupied by 2 persons, 79 Eur

Standard room occupied by 3 persons, 93 Eur

The above-mentioned pricing is for one night at the hotel, including breakfast. All rooms feature a refrigerator, with the exception of Standard rooms for 3 persons. During working days there is the possibility to order a Lunch daily menu at the hotel. In the immediate vicinity of the hotel offers possibilities to buy groceries and visit restaurants.

 

Municipality/ local government tax: 3 Eur per person per night is not included in the pricing of the accommodation and needs to be paid at the hotel.

Parking: outside carpark of the hotel available with the following pricing:

- for accommodate guests: 4 Eur per 24 hours per each vehicle

- for unaccommodated guests: 7 Eur per day per each vehicle

 

Accommodation reservation: each participant shall reserve their stay at the hotel via the web interface here: https://booking.hotelbratislava.sk/sk

Please add “ZYQ2024” to the PROMO code column. Reservation via this link with the use of the Promo code are with the discounted rates and are binding, non-refundable and can be made in the dates of 1.6. to 1.10.2024 for booking the accommodation in the dates between 16th – 30th of October 2024.

 

Registration of participants!

 

Following registration (filling out the form), each participant shall receive a confirmation email with a registration code and information in regard of payment of a deposit. Please make the wire transfer (bank transfer) no later than within 3 working days. Once the payment is confirmed, each participant shall receive a confirmation email.

 

Please register using the form on this link: registration form

 

 

In case you will not be able to tatted the event you have registered to please contact us via email  ZYQ@ZYQ.sk. Each cancelation and inability to attend the events shall be addressed individually. 


We are looking forward to your participation!

Slovak Association of ZYQ

VEĽMAJSTER  XU MINGTANG  NAVŠTÍVI  SLOVENSKO október 2024

VEĽMAJSTER  XU MINGTANG  NAVŠTÍVI  SLOVENSKO

október 2024

                         

Milí priatelia,                             

 

s radosťou Vám oznamujeme, že Veľmajster XU Mingtang v októbri 2024 navštívi Slovensko,  pozývame Vás na akcie pod jeho vedením.

 

Čas konania: 18. - 28. október 2024

Miesto konania: Hotel Bratislava, Seberíniho 1765/9, Bratislava (http://www.hotelbratislava.sk/)

 

Retreat:   

Začiatok: 18.10.2024  (piatok) o 10 h

Koniec:   23.10.2024  (streda) o 12 h

 

  1. stupeň ZYQ:

Začiatok: 23.10.2024  (streda) o 15 h

Koniec:   25.10.2024  (piatok) o 12 h

 

Stretnutie osobných žiakov: 25.10.2024 (piatok) v poobedňajších hodinách

 

Seminár čínskej Image Medicine:  

Začiatok: 26.10.2024  (sobota) o 10 h

Koniec:   28.10.2024  (pondelok) o 17 h  

 

Registrácia účastníkov na všetky akcie bude prebiehať v mieste konania, a to v priestoroch hotela „Hotel Bratislava“ už dňa 17.10.2024, tj. štvrtok od 17-20h, a v deň konania retreatu dňa 18.10.2024, tj. piatok od 8-10h. Registrácia účastníkov iba na 4. stupeň alebo na seminár Image Medicine sa uskutoční pred začiatkom daného podujatia dňa 23.10.2024, tj. streda od 13-15h, a 26.10.2024, tj. sobota od 8-10h.

 

 

Obsah výučby:

Retreat bude zameraný na prehĺbenie čchi-kungovej praxe: posilnenie sily mysle, nasmerovanie do stavu pauzy, zvýšenie múdrosti! Účastníci musia mať absolvovaný minimálne 1. stupeň ZYQ u certifikovaného inštruktora ZYQ.

Štvrtý stupeň: získanie múdrosti, komunikácia so svetom rastlín a živočíchov

Seminár čínskej Image Medicine: Obsahom seminára bude informačná časť Image Medicine – problémy emocionálne, psychologické, karmické, vnútrotelovej komunikácie atď., taktiež sa zameriame na odhalenie príčin ochorení, ktoré sa nedajú diagnostikovať modernými prístrojmi. 

 

Jazyky: Majster bude prednášať v angličtine, tlmočenie do sály bude v slovenčine. Cez slúchadlá bude zabezpečené tlmočenie do jazyka maďarského, lotyšského, ruského (pozri registračný formulár v angličtine)

 

Ceny:

Retreat: 430 Eur

Štvrtý stupeň ZYQ: 330 Eur          

Seminár čínskej Image Medicine: 380 Eur  

Pri účasti na všetkých troch akciách je zvýhodnená cena: 910 Eur  

Poplatky za akcie budú použité na pokrytie organizačných nákladov, výťažok bude venovaný na dobročinný účel – výstavbu Medzinárodného kultúrneho centra Biguan.  

 

Ubytovanie: Hotel Bratislava pre účastníkov akcie garantuje dostupnosť limitovaného počtu izieb za nasledovných dohodnutých cien a podmienok:

Štandard izba pre 1 osobu 69 Eur

Štandard izba pre 2 osoby 79 Eur

Štandard izba pre 3 osoby 93 Eur

Uvedené ceny sú za izbu / noc s raňajkami. Chladničkou sú vybavené všetky izby okrem „Štandard izba pre 3 osoby“. Počas pracovných dní je možné priamo v hoteli objednať denné obedové menu.  V okolí hotela sú ďalšie možnosti kúpy potravín a stravovania.

Mestský poplatok: 3,00 Eur na dospelú osobu a noc nie je zahrnutý v cene ubytovania, uhrádza sa na mieste pobytu.

Parkovanie je možné priamo pred hotelom na hotelovom parkovisku

-pre ubytovaných účastníkov: 4 Eur / 24 hodín / 1 vozidlo

-pre neubytovaných účastníkov: 7 Eur / deň / 1 vozidlo

 

Rezerváciu ubytovania si každý účastník /hosť bude vytvárať individuálne cez web stránku: https://booking.hotelbratislava.sk/sk

pričom je potrebné do kolónky PROMOKÓD uviesť ZYQ2024. Rezervácie vytvorené cez uvedený link s použitím promokódu, sú za zvýhodnenú cenu, sú fixné, nevratné a je možné ich vytvoriť v termíne od 1.6. – 1.10.2024 na obdobie ubytovania od 16.-30.10.2024.  

 

Prihlasovanie účastníkov!!!

 

Po prihlásení Vám bude zaslaný potvrdzujúci email s priradeným registračným číslom a informáciami na uhradenie zálohovej platby, ktorú je potrebné uhradiť najneskôr do 3 pracovných dní. Po overení Vašej platby Vám pošleme záväzné potvrdenie Vašej účasti. 

 

Vyplňte formulár kliknutím na tento link: registračný formulár

 

Information and registration form in English

 

 

V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť akcie, na ktorú ste prihlásení, kontaktujte nás na email zyq@zyq.sk. Predmetnú záležitosť budeme riešiť individuálne. 

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť!

 

Slovenská asociácia ZYQ

Veľmajster Xu Mingtang v Tibete

Tibet
 

Dôležitá novinka!

 

Náš Učiteľ, Veľmajster Xu Mingtang, sa nachádza na 1-mesačnom pobyte v Tibete v „uzavretej meditácii“, s cieľom zvýšiť a pochopiť úroveň Jang-šen.

 

Na mieste tejto praktiky bude v budúcnosti postavené druhé Biguan centrum.

 

Pred odchodom do Tibetu sa uskutočnilo stretnutie Veľmajstra s tímom Biguan centra. Obsahom diskusie boli dokončené práce, ako aj ďalšie kroky výstavby Medzinárodného kultúrneho centra Biguan v Kyjeve.

Hovorilo sa o dôležitosti charitatívnych projektov pre udržanie rovnováhy vo svete, s cieľom zachovania ľudstva, ľudskosti a mieru.

 

Majster sa vyjadril, že súčasné problémy, ktorým svet čelí, sú spôsobené predovšetkým chamtivosťou a snahou zväčšiť svoje bohatstvo, ako aj chýbajúcou snahou pomáhať druhým.

Je potrebné robiť viac dobrých vecí pre iných. Našťastie, existujú ľudia, ktorí tomu rozumejú a pomáhajú, a budú pomáhať vo výstavbe Biguan centra – pretože ono bude slúžiť všetkým, pomôže zvýšiť úroveň vedomia ľudí, zdôraznil.

 

Želáme Majstrovi veľa úspechov v tibetskej praktike!  

 

Náš tím ďalej pokračuje v práci na projekte. Milí priatelia, môžete nás podporiť akoukoľvek sumou na účet verejnej zbierky, ktorá je na tento účel oficiálne zaregistrovaná:

Názov účtu: Slovenská asociácia ZYQ

Číslo účtu: IBAN SK08 1100 0000 0029 4614 8574

Názov banky: Tatra banka, a. s., SWIFT: TATRSKBX

 

https://biguan.center/

 

ĎAKUJEME 

Praktický tréning čínskej Image Medicine (IM)

13. 4. 2024

Inštruktor: Andrea Vlčková
Miesto: Bratislava, ul. AB Rybničná 40

Slovenská asociácia ZYQ pozýva na

Praktický tréning čínskej Image Medicine (IM)

 

Akcia je určená pre absolventov základného kurzu čínskej IM.

Na základných kurzoch, ktoré vedie Majster XU Mingtang, v snahe odovzdať účastníkom čo najviac vedomostí, nie je dostatočný priestor na praktizovanie naučeného materiálu. 

 

Cieľom tréningu je zopakovať a spracovať naučené vedomosti tak, aby sme boli schopní pomáhať (svojmu najbližšiemu okoliu) alebo, ako Majster hovorí, aby v každej rodine bol človek, ktorý dokáže používať metódy čínskej Image Medicine. 

 

OBSAH: 

-budeme pracovať v (meniacich sa) dvojiciach,

-práca s klientom, ako začať, ako „uchopiť“ fyzické telo, 

-zopakujeme a prakticky precvičíme naučené vedomosti, atď.

-rôzne spôsoby prístupu a terapeut. metód, 

-zároveň sa vzájomne poliečime

Dátum: 13. apríl 2024, v čase od 9.30-18 h, (bude obedová prestávka) 

Miesto: Bratislava, ul. AB Rybničná 40

Poplatok: 40 Eur

 

Kontaktná osoba zodpovedná za akciu, ktorá povedie tréning: 

Andrea Vlčková

-absolventka intenzívnych seminárov IM, terapeutka IM, niekoľko rokov pôsobila v medicínsko-výskumnom Inštitúte Kundawell v Pekingu, spoluautorka učebných osnov čínskej Image Medicine pre terapeutov IM s právom výučby  

 

Požiadavky na účastníkov:

-samostatná príprava: tréning ruky – väčšia, menšia

-masážne lehátko (nie všetci, budeme koordinovať pri prihlásení)

-malá poduška, ľahká prikrývka (deka, plachta) 

-pohodlné oblečenie (bez gombíkov a ozdôb), rezervný pár čistých ponožiek

-ostrihané nechty na rukách :) Prihlásenie:

Email: anjie169@gmail.com

Tel/Whatsapp: 0905 611 991

 

Počet miest je obmedzený. 

Tešíme sa!Intenzívny retreat v Šaoline 2023

Shaolin

Intenzívny retreat v Šaoline 2023

organizovaný od roku 1997

 

(v tomto roku len jedna skupina)

Od 5. do 27. augusta 2023 (23 dní)

 

Organizátor: Medzinárodný fond MINGTANG

Spoluorganizátori: Asociácia rozvoja čchi-kungu a Image Medicine (Moskva)

Ukrajinská asociácia Image Medicine

Slovenská asociácia ZYQ

Maďarská asociácia ZYQ

Lotyšská asociácia ZYQ

 

Termín konania: 5. – 27. august 2023 (23 dní)

 

Cena: 20 300 čínskych juanov

Možnosti úhrady:

-osobne v Biguan centre (pre účastníkov z Ukrajiny)

-účet zbierky Biguan centra zriadený na Slovensku (upresníme dodatočne)

-priamo na mieste konania v Číne (v eurách alebo v USD na základe výmenného kurzu na deň 5. august 2023. Všetky platby je potrebné uhradiť hneď v deň príchodu na retreat. Doplňujúca platba za ubytovanie sa bude hradiť pri rozmiestnení v hoteli v Šaoline na základe konkrétnej situácie.)

 

! Chceli by sme upriamiť vašu pozornosť na fakt, že cena retreatu predstavuje jeden celok, nie je možné ju deliť na jednotlivé časti. Dátumy a podmienky ubytovania v hoteloch, strava, dátumy presunov a lístky na vlak ponúkame jedine tak, ako sú uvedené v základnej informácii. Ak niektorú z ponúkaných služieb nevyužijete, nebude to mať vplyv na celkovú cenu vášho pobytu. Za nevyužitú službu nebudeme poskytovať žiadne kompenzácie ani zľavy. Ak si teda želáte služby mimo ponúkaného rámca (iné izby, iné dátumy príchodu / odchodu do/zo Šaolinu), zabezpečujete si ich sami na vlastné náklady.   

 

Rozvrh:

  1. august – deň príletu do Pekingu, registrácia účastníkov, od 12:00 hod ubytovanie v hoteli

Účastníci retreatu sa po prílete do Pekingu z letiska presúvajú do hotela samostatne na taxi (podrobnú informáciu a pokyny vám pošleme až po vašej registrácii).

Vyzdvihnutie na letisku zabezpečíme len pre veľké skupiny účastníkov, ktorí pricestujú približne v rovnaký čas. Budeme vás informovať, ku ktorým letom zabezpečíme transfer z letiska.

V cene retreatu je zahrnuté 3-dňové ubytovanie v hoteli v Pekingu v štandardnej 2-lôžkovej izbe (ak chcete bývať samostatne, je potrebné si doplatiť, informáciu poskytneme neskôr), v tomto dohodnutom termíne:

05.08. – 06.08.

25.08. – 26.08.

26.08. – 27.08.

Ak pricestujete do Pekingu 05.08.2023 skoro ráno a nechcete čakať do poludnia 12h, kedy bude možné sa ubytovať, môžete si ubytovanie rezervovať už o deň skôr (04.08. – 05.08.)

 

Upozorňujeme, že ak čas vášho ubytovania v Pekingu presiahne vyššie uvedené 3 dni, bude potrebné za ubytovanie doplatiť (informáciu zverejníme neskôr).

 

Zvážte prosím tieto podmienky a vo svojej prihláške si vyberte presný počet dní, ktoré pre vás zarezervujeme. Možné sú len tieto varianty:

 

Pred odchodom do Šaolinu:

03.08. – 04.08.

04.08. – 05.08.

05.08. – 06.08.

 

Po príchode zo Šaolinu naspäť do Pekingu:

25.08. – 26.08.

26.08. – 27.08.

27.08. – 28.08.

28.08. – 29.08.

29.08. – 30.08.

 

Ubytovanie

Hotel v Pekingu – podrobnú informáciu oznámime neskôr

 

2-lôžková izba obsadená dvoma ľuďmi – je súčasťou ceny retreatu (3 dni)

1-lôžková izba obsadená jedným človekom – za príplatok (oznámime neskôr)

 

 

  1. august 2023 – presun do Šaolinu

Skupina cestuje vlakom (komfortný vysokorýchlostný vlak, cesta trvá okolo troch hodín).

Na zakúpenie lístkov na vlak je potrebné zaslať organizátorom elektronicky sken vášho pasu. Pripojte ho prosím hneď k registračnému formuláru. Po príchode bude potrebné predložiť originál vášho pasu v Inštitúte Kundawell, najneskôr do 5. augusta do 16 hod. Lístky na vlak je možné vyzdvihnúť len na železničnej stanici len na základe pasu, preto ich vyzdvihneme až 5. augusta.

Odchod z hotela je 6. augusta o 09:00 hod ráno (!!! NEKUPUJTE SI LETENKY S PRÍCHODOM DO PEKINGU RÁNO  6. AUGUSTA!!! Nestihnete tak vlak do Šaolinu) Príchod do Šaolinu je okolo 17 hod, večera v Šaoline o 18 hod.

 

Poznámka: Ak vlastníte viac ako jeden cestovný pas, pošlite nám prosím LEN ten, s ktorým budete cestovať do Číny na tento retreat! Je potrebné, aby ste nám tento váš pas odovzdali hneď po prílete do Pekingu kvôli zakúpeniu lístkov na vlak. V prípade, že nám zašlete jeden cestovný pas a priletíte s iným, nedostanete sa do vlaku, ktorým sa bude celá skupina presúvať do Šaolinu.  

 

 

  1. august – 24. august = retreat v Šaoline

Začiatok cvičení: 7. augusta o 14:00 hod

Koniec cvičení: 24. august o 18:00 hod

Ubytovanie v Šaoline

DHARMA HOTEL– podrobnú informáciu oznámime neskôr

 

 

  1. august – odchod zo Šaolinu do Pekingu. Autobusom ráno o 6:00 hod odchod na železničnú stanicu v meste Zhengzhou, celá skupina cestuje rýchlikom do Pekingu. Príchod do hotela v Pekingu okolo 14:00 hod.

 

Po návrate do Pekingu je voľný program, večer o 19:30 hod bude banket v Kundawell – oslava ukončenia retreatu.

 

  1. august – voľný deň v Pekingu
  2. august – do 12:00 hod odchod z hotela

 

 

Registrácia

Zaslaním emailu na : shaolinretreat@gmail.com