Novinky

VEĽMAJSTER XU MINGTANG NAVŠTÍVI SLOVENSKO

Milí priatelia,                            

s radosťou Vám oznamujeme, že Veľmajster Xu Mingtang nám na september 2022 potvrdil návštevu Slovenska. Je to výnimočná príležitosť, nakoľko v ostatných krajinách nášho regiónu neplánuje žiadnu inú akciu. Pozývame Vás na retreat a seminár čínskej Image Medicine pod jeho vedením.

V čase od: 10. - 18.septembra 2022

Miesto konania: Hotel Bratislava, Seberíniho 1765/9, Bratislava (http://www.hotelbratislava.sk/)

Retreat:   

Začiatok: 10.09.2022  (sobota) o 10 h

Koniec:   15.09.2022  (štvrtok)  o 12 h

 

Stretnutie osobných žiakov a príjem nových: 15.09.2022 (štvrtok) 14 – 18 h

 

Seminár čínskej Image Medicine:  

Začiatok: 16.09.2022  (piatok) o 10 h

Koniec:    18.09.2022  (nedeľa) o 17 h 

Registrácia účastníkov na obe akcie bude prebiehať v mieste konania, a to v priestoroch hotela „Hotel Bratislava“ už dňa 9.9.2022, tj. piatok od 17,00 do 20,00 hod., a v deň konania retreatu dňa 10.9.2022, tj. sobota od 8,00 do 10,00 hod. Registrácia účastníkov len na seminár Image Medicine sa uskutoční v deň konania akcie dňa 16.9.2022, tj. piatok od 7,30 do 10,00 hod.

Obsah výučby:

Retreat bude zameraný na prehĺbenie čchi-kungovej praxe: posilnenie sily mysle, nasmerovanie do stavu pauzy, zvýšenie múdrosti! Účastníci musia mať absolvovaný minimálne 1. stupeň ZYQ u certifikovaného inštruktora ZYQ.

Seminár čínskej Image Medicine: Obsahom seminára bude informačná časť Image Medicine – problémy emocionálne, psychologické, karmické, vnútrotelovej komunikácie atď., taktiež sa zameriame na odhalenie príčin ochorení, ktoré sa nedajú diagnostikovať modernými prístrojmi.

Ceny:

Retreat: 380 Eur           

Seminár čínskej Image Medicine: 280 Eur  

Cena pri účasti na obidvoch akciách: 660 Eur  

Poplatky za akcie budú použité na pokrytie organizačných nákladov. Nakoľko výťažok bude venovaný na dobročinný účel – výstavbu Medzinárodného kultúrneho centra Biguan, pri účasti na týchto akciách sa zľavy neposkytujú.

Ubytovanie: Hotel Bratislava pre účastníkov akcie zarezervoval určitý počet izieb pričom túto kapacitu bude držať do 20.08.2022. Do tohto termínu hotel garantuje dostupnosť izby za nasledovných dohodnutých cien a podmienok:

Štandard izba pre 1 osobu 56 Eur

Štandard izba pre 2 osoby 64 Eur

Štandard izba pre 3 osoby 76 Eur

Apartmán pre 1-2 osoby 89 Eur (počet obmedzený)

Vyššie uvedená cena je za izbu a noc bez raňajok. Hotel neposkytuje stravovacie služby. Chladničkou sú vybavené všetky izby okrem „Štandard izba pre 3 osoby“. V okolí hotela sú možnosti kúpy potravín a stravovania.

Mestský poplatok: 1,70 Eur na dospelú osobu a noc nie je zahrnutý v cene ubytovania

Parkovanie je možné priamo pred hotelom na hotelovom parkovisku

-pre ubytovaných účastníkov: 4 Eur / 24 hodín / 1 vozidlo

-pre neubytovaných účastníkov: podľa cenníka, maximálne však 7 Eur / deň / 1 vozidlo.

Rezerváciu ubytovania si každý účastník /hosť bude vytvárať individuálne priamo s hotelom, a to emailom na adresu: reservation@hotelbratislava.sk, pričom do predmetu emailu je potrebné uviesť kód „ZYQ“. Po obdržaní emailu s požiadavkou na rezerváciu, hotel pošle záujemcovi rezervačný formulár. Záujemca vyplní formulár a pošle späť na rezervačné oddelenie. Podmienky a ceny budú uvedené v rezervačnom formulári.

Prihlasovanie účastníkov!!!

Prihlásiť sa je možné do 25. 8. 2022, alebo do naplnenia kapacity sály. Po prihlásení Vám bude zaslaný potvrdzujúci email s priradeným registračným číslom a s výzvou na uhradenie zálohovej platby, ktorú je potrebné uhradiť najneskôr do 3 pracovných dní. V prípade, ak zálohová platba nebude zrealizovaná v požadovanom termíne, táto Vaša registrácia bude zrušená. Po overení Vašej platby Vám pošleme záväzné potvrdenie Vašej účasti.

Vyplňte formulár kliknutím na tento link:

Link

alebo si ho skopírujte:

----------

https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSdmhPFXzSUiYCl8CTpjP8iT5fLZeZJk9GyougmHReMgGePQ5A/viewform 

----------

Podľa typu akcie, ktorej sa zúčastníte, uhraďte zálohovú platbu vo výške nasledovne:

Retreat: 250 Eur

Seminár čínskej Image Medicine: 180 Eur

Obidve akcie (Retreat a seminár čínskej Image Medicine): 430 Eur

 

Identifikačné údaje k platbe:

Názov účtu: Slovenská asociácia ZYQ (Zhong Yuan Qigong)

Banka: Slovenská sporiteľňa a. s.

Č. účtu: 5031029802/0900

IBAN: SK13 0900 0000 0050 3102 9802

SWIFT: GIBASKBX

**Do poznámky uveďte Vaše priradené registračné číslo

Doplatok za účasť na akciách je možné uhradiť v hotovosti najneskôr v deň registrácie účastníkov priamo na mieste konania, alebo prevodom na bankový účet najneskôr do 31.8.2022. Platba v hotovosti je akceptovaná len v mene EUR.

 

V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť akcie, na ktorú ste prihlásení, kontaktujte nás na email zyq@zyq.sk. Predmetnú záležitosť budeme riešiť individuálne.

 

Tešíme sa na Vašu účasť!

 

Slovenská asociácia ZYQ