Novinky

Verejná zbierka - Výstavba Biguan centra 2023

Milí priatelia,

oznamujeme vám, že Slovenská asociácia ZYQ (Zhong Yuan Qigong) zaregistrovala novú verejnú zbierku s názvom „Výstavba Biguan centra 2023“, ktorá je zapísaná v registri verejných zbierok, ktorý vedie Ministerstvo vnútra SR, pod registračným číslom 000-2023-032804.

 

ZBIERKA je zaregistrovaná na obdobie jedného roka, od 1.6.2023 do 31.5.2024.

 

Za týmto účelom je zriadený nový osobitný účet, kde je možné zasielať finančné príspevky.

Podrobnosti účtu:

Názov účtu: Slovenská asociácia ZYQ

Číslo účtu: IBAN SK08 1100 0000 0029 4614 8574

SWIFT: TATRSKBX

Názov banky: Tatra banka, a. s.

Adresa banky: Tatra banka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava

**Nakoľko je tento účet zriadený špeciálne na účel zbierky, do poznámky nie je potrebné uvádzať žiadny údaj **

 

Autorom myšlienky a architektonickej koncepcie projektu je Veľmajster čchi-kungu, prof. Xu  Mingtang.

Poslaním projektu je vytvoriť miesto so špeciálnou štruktúrou priestoru, ktorý pomôže kvalitatívne zintenzívniť cvičebnú prax všetkých študentov Čung-Jüan Čchi-kungu a čínskej Image Medicne. Svoj priestor poskytne aj pre kultúrne podujatia a voľnočasové aktivity detí a dospelých, pre všetkých záujemcov rôzneho veku a zdravotného stavu, ktorí hľadajú harmóniu, relax a príležitosť obnovy vlastného zdravia.

Centrum sa buduje výlučne z charitatívnych príspevkov a sponzorských darov, ktoré tvoria jeho základný fond. Výstavbu projektu organizuje Medzinárodný charitatívny fond Mingtang v Kyjeve (Ukrajina).
Bude slúžiť nám, vám, všetkým .... J, preto budeme vďační za každú pomoc, ktorá priblíži tento projekt k svojmu cieľu.
Podrobnosti na: www.biguan.center

 

Ďakujeme!

Slovenská asociácia ZYQ (Zhong Yuan Qigong)

VEĽMAJSTER XU MINGTANG - časový harmonogram

Milí Priateia

Pre účastníkov akcií s Majstrom, máme schválený časový harmonogram podujatí:

RETREAT
10.09.: 10 – 14,  16 – 20
11.-14.09.: 9 – 13,  15 – 19
15.09.: 9 – 12,    14 – 18 osobní žiaci

IMAGE MEDICINE
16.09.: 10 – 14,  16 – 20
17.09.: 9 – 13,  15 – 19
18.09.: 9 – 12,  14 - 17

VEĽMAJSTER XU MINGTANG NAVŠTÍVI SLOVENSKO

Milí priatelia,                            

s radosťou Vám oznamujeme, že Veľmajster Xu Mingtang nám na september 2022 potvrdil návštevu Slovenska. Je to výnimočná príležitosť, nakoľko v ostatných krajinách nášho regiónu neplánuje žiadnu inú akciu. Pozývame Vás na retreat a seminár čínskej Image Medicine pod jeho vedením.

V čase od: 10. - 18.septembra 2022

Miesto konania: Hotel Bratislava, Seberíniho 1765/9, Bratislava (http://www.hotelbratislava.sk/)